Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O TURIZMU: 70 odsto turističkih agencija ima problem sa plaćanjem polisa osiguranja koje ističu sledećeg meseca, a osiguravajuće kuće razmatraju da li će od oktobra uopšte nuditi ovu vrstu osiguranja. Ukoliko agencije ne budu mogle da produže osiguranje, neće moći da prodaju nove aranžmane. Po osnovu Zakona one imaju obavezu, bez obzira na licencu, da putovanja koja su prodata do tog momenta i realizuju


Zbog izuzetno malog obima poslovanja i finansijske krize u kojoj se našla većina turističkih agencija nije plaćala premije osiguranja za obavezne polise od insolventnosti i odgovornosti koje po Zakonu o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) moraju imati ukoliko se bave organizovanjem putovanja. Zbog ovakve situacije, osiguravajuće kompanije mogu dovesti u pitanje svaki osigurani slučaj po osnovu izdatih polisa osiguranja, što može da bude veliki problem ukoliko agencije bankrotiraju.

Kako kaže Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, osiguravajuće kuće na osnovu povećanog rizika poslovanja u ovoj, ali i sledećoj godini smatraju ovu delatnost kao izuzetno rizičnu i za sada procenjuju da li će uopšte pristati na obnove ugovora.

Ukoliko do toga dođe može se desiti da nijedna turistička agencija ne može da ispuni uslove za obnovu licence za organizatora putovanja, što bi naravno izazvalo dodatni kolaps na tržištu turističkih agencija. Ipak mora se reći da je osiguranje u tekućoj godini "pokriveno" još važećim polisama – kaže Seničić.

Ovo je problem koji se nametnuo i u ovom trenutku, kako kažu u agencijama, situacija je dodatno iskomplikovana. Predstavnici agencija su razgovarali sa osiguravačima, ali za sada nema rešenja problema koji će se videti već početkom oktobra. Seničić kaže da se trenutno rešava pitanje naplate aktuelnih polisa osiguranja, što je prioritet, a posle toga će osiguravači doneti odluku da li će uopšte i pod kojim uslovima i dalje nuditi ovu vrstu osiguranja.

Šta će se dogoditi u slučaju da agencije ostanu bez osiguranja, a putnici počnu da rezervišu aranžmane?

Izuzetno je važno da se kaže da ukoliko agencije ne budu mogle da produže osiguranje, neće moći da prodaju nove aranžmane. Po osnovu Zakona o turizmu one imaju obavezu, bez obzira na licencu, da putovanja koja su prodata do tog momenta i realizuju – objašnjava direktor Jute.

Putovanja se po ovom propisu ne mogu organizovati bez osiguranja, dakle, mora postojati odgovorni organizator putovanja koji je naznačen na svakom programu putovanja a koji poseduje odgovarajuću garanciju. Osim polise osiguranja pravilnik predviđa i bankarsku garanciju, koja je u ovom momentu neizvodljiva zbog specifičnosti izdavanja pojedinačnih garancija svakom putniku i keš depozit. Sa ovom situacijom će se, objašnjava Seničić, suočiti sve agencije. Gotovo 70 odsto njih trenutno imaju problem sa plaćanjem polisa.

Na pitanje da li će u slučaju da od oktobra polise prestanu da važe, a novi ugovori se ne potpišu, biti problema da se realizuju zamenski vaučeri, u agencijama kažu – ne. Zakon o turizmu, naime, predviđa obavezu agencije koja je u momentu prodaje imala licencu, a u trenutku realizacije putovanja je više nema, da realizuje sva ugovorena putovanja.

U osiguravajućim kućama za sada ne komentarišu ovu situaciju koja je, po svemu sudeći, vrlo rizična, jer se mogu naći u ozbiljnim finansijskim obavezama po tom osnovu ukoliko se desi da veći broj agencija proglasi insolventnost.

Jedna od mogućnosti je da odluče da ne žele da rade ovu vrstu osiguranja usled velikog rizika i mogućih gubitaka. U takvom jednom scenariju, država mora pronaći alternativne načine kako bi se agencijama omogućilo da obezbede neku drugu vrstu garancije, jer keš depozit nije dovoljan – ističe direktor Jute.

Da podsetimo, prema Pravilniku o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019) postoje četiri kategorije agencija prema broju putnika. Najmanja polisa iznosi 200.000, a najveća 400.000 evra. Cene premija zavise od procene osiguravajućih kuća i od kategorije, ali su se kretale od tri do 12.000 evra.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj - Ivana Albunović, 31.08.2020.
Naslov: Redakcija