Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ILI VOĐENJE TEKUĆEG RAČUNA: Većina banaka ne naplaćuje mesečnu naknadu ukoliko klijent nema promet na računu


Posle nekoliko meseci bez prometa banke prestaju da naplaćuju održavanje, ali ono što je na računu mora da se podmiri.

Mnogi imaju po nekoliko tekućih računa u bankama, neke aktivno koriste, a problem vrlo često može da nastane kada zaključe da, pošto na računu nemaju promet, banci ništa ne duguju. A zapravo duguju. Naime, prilikom otvaranja računa ugovara se naknada za održavanje ili vođenje tekućeg računa koja "otkucava" svakog meseca. Kako sada uglavnom postoje paketi računa, koji po pravilu koštaju 200–300 dinara mesečno, ta obaveza se iz meseca u mesec nagomilava.

Klijent po pravilu postane svestan duga tek kada u banci, u kojoj ima račun koji najviše koristi, zatraži kredit a banka ga odbije s obrazloženjem da ga je Kreditni biro registrovao kao lošeg dužnika, jer mu je evidentiran neplaćeni dug od nekoliko hiljada dinara. Vrlo često se utvrdi da je reč upravo o nagomilanim naknadama za održavanje tekućeg računa.

Pošto ova situacija ne odgovara ni bankama ni klijentima banke su situaciju rešile mahom tako što ne naplaćuju mesečnu naknadu za vođenje platnog računa ukoliko klijent nema promet na računu. Međutim, ukoliko je nastao u međuvremenu neki dug on mora da se plati.

Nikome nije u interesu da zbog docnje od 2.000 dinara nekome ne odobre kredit, jer je za banku razumljivo bolje da klijentu odobre zajam od pola miliona dinara koji će on da vraća uz kamatu – kaže jedan bankar. – Kada vidimo da tri meseca na računu nema prometa prestajemo da naplaćujemo održavanje računa, ali dug koji je nastao za ta tri meseca ostaje i mora da se plati. Kada prođe tri meseca obaveštavamo klijenta i tražimo da ispuni obavezu. Važno je da oni obaveste banku o svakoj promeni adrese, telefona, mejla kako posle ne bi bilo da ih nismo informisali.

Kratka anketa po bankama pokazala je da je to pretežno stanovište. Erste banka, na primer, ne naplaćuje mesečnu naknadu za vođenje platnog računa ukoliko klijent nema promet na računu. U njihovom slučaju mesečna naknada za vođenje platnog računa naplaćuje se samo ako klijent ima mesečni promet u iznosu većem od hiljadu dinara.

U Sosijete ženeral banci kažu da o dugu na vreme obaveštavaju klijente. Kada je neplaćeni iznos do 390 dinara klijentima šalju dva puta SMS, koji predstavlja podsetnik i koji prenosi informaciju o ukupnom iznosu. Prvi od četvrtog do sedmog dana kašnjenja i drugi između desetog i 14. dana kašnjenja. Ukoliko je dugovanje veće od 390 dinara klijentu stiže samo jedan SMS. Nakon 15 dana kašnjenja s klijentima kontaktiraju telefonom i obaveštavaju ih o visini dugovanja.

U Srbiji trenutno, prema podacima Kreditnog biroa, ima preko sedam miliona tekućih računa, a koristi ih pet miliona klijenata pa je i iz ovog podatka jasno da nemali broj klijenata ima po nekoliko računa. Dug prema banci, koji nije ugovoren i ne podrazumeva dozvoljeni minus, ima preko 230.000 klijenta.

Komercijalna banka ne naplaćuje klijentima naknadu vođenja tekućeg računa za dinarski tekući račun sa osnovnim uslugama ukoliko u poslednja tri meseca nema zaduženja. Takođe, ne naplaćuje naknadu vođenja platnog računa sa paketom usluga ako u poslednjem mesecu nema prometa. Posledično, klijenti banke ne ulaze u docnju po tekućim računima ili paketima zbog naknade za vođenje računa.

U Kredi agrikol banci kažu da se, prilikom otvaranja paket računa u banci, klijent obavezuje da izmiruje ugovorenu mesečnu naknadu za održavanje računa. U slučaju da nema transakcija, koje se obavljaju po tom računu, nastavlja se zaduživanje klijenta za ugovorenu mesečnu naknadu, ali da bi se izbegla dalja zaduženja, banka već nakon prve neizmirene obaveze obaveštava klijenta SMS-om o stanju dospelih obaveza. Ova poruka se ponavlja još jednom tokom meseca. Ovakva obaveštenja dobijaju klijenti koji imaju otvoren samo paket račun i ne koriste kreditne proizvode banke.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 01.09.2019
Naslov: Redakcija