Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAPLATE PREMIJE OSIGURANJA STAMBENOG KREDITA KOD NKOSK OD STRANE BANAKA: Prvostepenom presudom Trećeg osnovnog suda u Beogradu utvrđena je nezakonita naplata premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Reč je o ugovornom odnosu između banke i Korporacije, gde banka osigurava svoj plasman. Ukoliko banka želi da prebaci ovaj teret na klijenta, to može da učini samo preko kamate, a nikako navodeći "premiju osiguranja kod NKOSK" kao trošak u ugovoru klijenta


Kada bi bankari zaduženima za stambene zajmove vratili svaki cent koji su im naplatili na ime osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), morali bi da pripreme bar 50 miliona evra. Jer, najmanje toliki iznos su banke zaračunale građanima na ime premije osiguranja zajma kod Korporacije, prevaljujući sopstveni trošak na račun klijenata.

Građani Srbije trenutno otplaćuju više od 90.000 stambenih zajmova, vrednih oko 3,35 milijardi evra, osiguranih kod NKOSK. Da ovaj trošak osiguranja, kojim banka štiti isključivo sebe ukoliko dužnik prestane da plaća rate, ne sme da se naplaćuje klijentu utvrdio je Treći osnovni sud u Beogradu. Prvostepena presuda koju je dužnik dobio protiv banke kaže da je naplata premije osiguranja kod NKOSK nezakonita. Suština je, a to predviđaju i podzakonski akti, da je reč o ugovornom odnosu između banke i Korporacije, gde banka osigurava svoj plasman. Pa, ukoliko banka želi da "prevali" ovaj teret na klijenta, to može da učini samo preko kamate, a nikako navodeći "premiju osiguranja kod NKOSK" kao trošak u ugovoru klijenta.

Kada presuda u korist dužnika postane pravosnažna i drugi zaduženi, koji su plaćali premiju osiguranja kredita kod NKOSK, mogu da saviju tabak i tuže svoju banku. Oni imaju veliku šansu da dobiju spor jer, prema navodima advokata, sudska praksa mora da bude usaglašena.

- Ko hoće da dobije svoj novac nazad, moraće da tuži banku. Nijedna banka samostalno neće vraćati novac - rečeno je u jednoj beogradskoj advokatskoj kancelariji. - Kada pomenuta presuda postane pravosnažna, svaki građanin koji odluči da podnese tužbu protiv banke, uz nju prilaže i ovu presudu. Sudska praksa ne može da bude u sukobu, pa, ako je isti pravni osnov i isto činjenično stanje, svaka sledeća presuda morala bi da glasi isto. Dakle, ukoliko je jedan sud utvrdio da je banka nezakonito naplaćivala određene troškove, svaki sudija bi u drugom predmetu, koji je isti takav morao da donese istu presudu.

U Narodnoj banci Srbije nisu želeli da komentarišu ovu sudsku presudu.

- Imajući u vidu Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) ustanovljeni položaj sudske vlasti koja je nezavisna, kao i da su sudske odluke obavezne za sve i ne mogu biti predmet vansudske kontrole, Narodna banka Srbije ne može da komentariše pitanja koja su u isključivoj nadležnosti sudova - rečeno je u NBS-u.

Bankari će svoj stav povodom ovog pitanja tek izneti preko svog udruženja. Dok u Udruženju za zaštitu potrošača "Efektiva" ne očekuju da će ova sudska odluka, i kad postane pravosnažna, biti pravilo po kome će se ponašati bankari.

- Mislim da će korisnici stambenih kredita jedino tužbama sudu moći da reše ovaj problem i nateraju banke da im vrate ovako nezakonito naplaćen novac - kaže Dejan Gavrilović iz "Efektive". - Jer, nijedna utvrđena nepravilnost u vezi za naplatom kredita nije dovela do sistemskog vraćanja novca zaduženim građanima, osim u slučaju jednostranog podizanja kamatnih stopa. Ali, i tu su građani uskraćeni za pripadajuću zateznu kamatu koju je trebalo da im isplate banke za ceo period tokom koga su im naplaćivale uvećane rate po tom osnovu.

U NKOSK ističu da koristi od osiguranja stambenih kredita imaju i banke činjenicom da su deo rizika nenaplativosti kredita prebacili na Korporaciju, ali i korisnici kredita zbog činjenice da su kamatne stope kod kredita osiguranih kod Korporacije značajno niže.

- Ukoliko je kamatna stopa za osigurani kredit niža za dva odsto, za kredit od 30.000 evra, sa periodom otplate od 25 godina, korisnik će na ime kamate platiti oko 10.000 evra manje - objašnjavaju u NKOSK.

Premija osiguranja stambenog kredita kod NKOSK iznosi minimum 1,5 odsto od iznosa kredita, što je 750 evra za zajam od 50.000 evra. Ovaj procenat se uvećava u određenim slučajevima, poput onoga kada dužnik nema životno osiguranje, kada kupuje stan u izgradnji, ili ako je zadužen više od 60, 70 odsto plate... Svaki dužnik u svom ugovoru ima navedeno koliki mu je bio trošak premije.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 31.08.2017.
Naslov: Redakcija