Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA: On-lajn konsultacije o Nacrtu uredbe sprovode se do 15. septembra 2017. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u on-lajn konsultativnom procesu teksta Nacrta uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, koji se sprovodi u periodu od 1. do 15. septembra 2017. godine.

Izmene i dopune Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 94/2013 i 93/2015) sprovode se u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije za period 2013-2018. godine i to mere 4.5.1. i Akcionog plana za Sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016-2017. godine.

Predloge, sugestije i primedbe potrebno je dostaviti na Formularu za dostavlјanje predloga i sugestija na Nacrt uredbe na sledeću adresu: office@civilnodrustvo.gov.rs.

Nakon okončanja elektronskih konsultacije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 01.09.2017.
Naslov: Redakcija