Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE IZRADILA UPUTSTVO PONUđAčIMA U VEZI IZMENA I DOPUNA ZAKONA KOJE SU STUPILE NA SNAGU 12. AVGUSTA 2015. GODINE


Uprava za javne nabavke pripremila je Uputstvo ponuđačima u vezi izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kako bi se zainteresovana lica (potencijalni ponuđači), podnosioci prijava i ponuđači blagovremeno upoznali sa izmenama koje su stupile na snagu 12. avgusta 2015. godine.

Uputstvo ponuđačima u vezi izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Uprava za javne nabavke, 03.09.2015.