Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA: NA PRIMENU ZAKONA ODRAżAVA SE ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI SMATRA NACIONALNI SAVET ZA KULTURU


Nacionalni savet za kulturu upozorio je na štetne posledice zakonskih rešenja iz drugih oblasti, koje imaju negativan uticaj na sve delatnosti u kulturi.

Posebne probleme su donele izmene Zakona o planiranju i izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) na primenu važećeg Zakona o kulturnim dobrima("Sl. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni i 99/2011 - dr. zakon) i štetne posledice po nepokretno kulturno nasleđe Srbije, navodi se u saopštenju.

Nacionalni savet za kulturu je, na sednici 2. septembra 2015. godine, razmotrio i usvojio Izveštaj o radu za period jul 2014 – 2015. godine.

Savet će na narednoj sednici ponovo razmotriti odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, o kojima je već raspravljao, i ukazati na ona rešenja koja bi bilo potrebno izmeniti u proceduri usvajanja Predloga zakona.

Izvor: Vebsajt Danas, 03.09.2015.