Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O MONITORINGU, IZVEŠTAVANJU I VERIFIKACIJI GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE IZ INDUSTRIJSKIH I ENERGETSKIH POSTROJENJA: UVOđENJE OBAVEZE POSTROJENJIMA DA VRšE MONITORING, IZVEšTAVAJU I VERIFIKUJU SVOJE EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAšTE


Razvoj praćen smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte, posebno iz sektora industrije i energetike, postao je globalni cilj. Ovaj cilj definisan je i određen i zakonodavstvom Evropske unije. Ključni mehnizam za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte je Sistem trgovine emisionim jedinicama. Ovaj Sistem sastoji se, praktično, iz dva principa: monitoringa, izveštavanja i verifikacije emisija gasova sa efektom staklene bašte, i sistema trgovine emisijama. Krajnji rezultat je smanjenje emisija iz sektora industrije, uključujući energetiku, praćeno povećanjem konkurentnosti i energetske stabilnosti država članica EU.

Kao zemlja potpisnica Okvirne konvencije UN o promeni klime i Kjoto Protokola, Republika Srbija je preuzela obavezu doprinosa smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou. Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji R. Srbija je inicirala ostvarivanje ove obaveze kroz ključni mehanizam EU, odnosno Sistem trgovine emisijama. Kako bi ostvarila siguran razvoj industrije, praćen smanjenjem emisija gaova sa efektom staklene bašte, i pratila isti, Srbija je prepoznala godišnji monitoring i izveštavanje, verifikovano od strane treće, nezavisne strane, emisija gasova sa efektom staklene bašte na godišnjem nivou, kao ključni preduslov.

Iz tog razloga, uz podršku dvogodišnjeg tvining projekta, pripremljen je Nacrt Zakona o monitoringu, izveštavanju i verifikaciji gasova sa efektom staklene bašte iz industrijskih i energetskih postrojenja. Cilj je da ovaj Zakon stupi na snagu od 2016. godine. U praksi ovo znači, uvođenje obaveze srpskim postrojenjima da vrše monitoring, izveštavaju i verifikuju svoje emisije gasova sa efektom staklene bašte. U ovom sistemu je 128 srpskih postrojenja i to termoelektrane, fabrike cementa, postrojenja za proizvodnju keramike itd.

Ovaj Zakon je prvi korak ka primeni Sistema za trgovinu emisijama EU (EU ETS), najvećeg međunarodnog sistema za trgovinu emisionim jedincama gasova sa efektom staklene bašte na svetu.

Sa početkom monitoringa i izveštavanja obezbediće se osnov za zahtevano unpređenje srpske industrije, pre potpune primene EU ETS, što se može očekivati najkasnije sa ulaskom u Evropsku uniju. Kada potpuni EU ETS bude na snazi, srpske komanije moraće da obezbede emisiona prava (tzv. emisione jedinice) za svaku tonu CO2 koju emituju. Ukoliko srpske kompanije ne potvrde emisije u količini dobijenoj kroz emisiona prava one će morati da plaćaju kaznu od 100 evra po toni CO2. Druga mogućnost je kupovina ovih prava na evropskom tržištu, a cena emisione jedinice, trenutno, je približna 8 evra po toni CO2. Istovremeno, unapređenje sistema proizvodnje koje podrazumeva smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte omogućiće srpskim kompanijama povećanje konkurentnosti i ostvarivanje, gotovo, ključnog kriterijuma za ostanak na EU tržištu.

Funkcionisanjem po ovom principu, EU ETS stvara podsticaj za kompanije da ulažu u tehnologije sa niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte, obezbeđujući razvoj i zapošljavanje, ali i povećavanje konkurentnosti. Smanjenje zavisnosti od ugljenika doprinosi i drugim aspektima zaštite životne sredine, kao što je poboljšanje kvaliteta vazduha.

Utvrđivanjem cene CO2 emisija, EU ETS takođe daje jasan signal o troškovima uticaja klimatskih promena na životnu sredinu i naglašava značaj smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, 03.09.2015.