Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 3. SEPTEMBRA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-BUDżETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA, ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE, ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA I ZAHTEVA DRżAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA NOVIM LICIMA


54. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja biće održana u petak, 4. septembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 53. sednice Odbora -

1. Razmatranje zahteva Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima;

2. Razno.

37. sednica Odbora za spoljne poslove biće održana u petak, 4. septembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika sa 36. sednice Odbora za spoljne poslove

1. Inicijative za posete

2. Redovne aktivnosti stalnih delegacija

3. Plan rada Odbora za spoljne poslove

4. Izveštaji o realizovanim posetama

5. Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša       

6. Ostali realizovani kontakti

7. Razno.

61. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava biće održana u petak, 4. septembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali III.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika 58, 59. i 60. sednice Odbora -

1. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1764 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije;

2. Razno.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 03.09.2015.