Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE: NACRTOM AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 U PRISTUPNIM PREGOVORIMA SA EU, ROK ZA IMENE USTAVA KRAJ 2017. GODINE


UstavRepublike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) biće izmenjen do kraja 2017. godine, najavo je pomoćnik ministra pravde, Čedomir Backović, istakavši da je taj rok predviđen Nacrtom akcionog plana za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

Izneme Ustava, koje se tiču pravosuđa, osim "gorućih tema" kao što su način biranja članova Viskog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca (koje treba da garantuju nezavisnost tih organa) i zaštita podataka, obuhvatiće niz manje važnih pitanja, rekao je Backović.

Podsetio je da, kada su u pitanju izmene Zakona o javnom tužilaštvu("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014 - dalje: Zakon) koje garantuju njegovu nezavisnost od izvršne vlasti, Venecijanska komisija je preporučila da se sačekaju izmene Ustava.

Predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Goran Ilić, smatra da bi, i pored preporuke Venecijanske komisije, trebalo da se pre predstojećih izbora za članove DVT izmeni Zakon o javnom tužilaštvu.

Izmene Zakona koje predlaže to Udruženje tiču se nivoa glasanja u javnotužilačkoj organizaciji.

Naime sada za predstavnika višeg tužilaštva u DVT glasaju samo tužioci iz viših tužilaštva, za predstavnika osnovnog tužilaštva samo tužioci iz osnovnih tužilaštva i tako dalje...

"To znači da nemaju svi glasovi istu vrednost, što je loše sa stanovišta reprezentativnosti. Mi se zalažemo da se omogući da svi tužioci glasaju za kandidate svih nivoa", rekao je Ilić.

Druga izmena se odnosi na broj glasačkih mesta u tužilaštvima, a treća da Republički javni tužilac više ne bude i na čelu DVT po funkciji, već da članovi sami biraju predsednika tog tela, kako bi se otklonio uticaj hijerarhije na proces odlučivanja.

Predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Radomir Lazić, ukazao je da tužilaštvo treba da bude nezavisno od izvršne i zakonodavne vlasti, ali da to ne znači da bi postalo nova - četvta grana vlasti.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.09.2015.