Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIONOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: DOKUP STAžA KAO KATEROGIJA NIJE PREDVIđEN NOVIM ZAKONOM KOJI STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2015.GODINE


Doprionosi za penzijsko i invalidsko osiguranje građani mogu samostalno da uplaćuju po članu 15 Zakona o PIO, ali najviše 30 dana. Ove uplate su mesečne, na jednu od 13 ponuđenih osnovica - objašnjavaju za "Blic" u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.  

Osnovice se usklađuju svaka tri meseca. Poslednje, koje sada trenutno važe primenjivaće se do 31. oktobra.  

  • Uslovi za prevremenu starosnu penziju od 1. januara 2015. su: za muškarce 55godina života i 40 godina staža osiguranja, a za žene 54 godine i četiri meseca života i 36 godina i 4 meseca staža osiguranja.  

Penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, a to je 65 godina života za oba pola. Umanjenje za prevremenu starosnu penziju maksimalno može iznositi 20,4 procenta.  

Osnovica

Najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, a najviša pet prosečnih plata.

To znači da se mesečni izdatak za doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje kreće od 5.646,16 dinara do 80.659,80 dinara.

Građani koji bi želeli retroaktivno da dokupe staž, a da bi otišli u starosnu penziju, to ne mogu da učine.

- Samo u momentu podnošenja zahteva, ako je staž uslov za ostvarenje prava, a postojala je uredna prijava na osiguranje, a poslodavac više ne postoji ili je u stečaju, osiguranik može da uplati nedostajuće doprinose, kako bi stekao uslov za penziju, odnsono za ostvarivanje nekog prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje - ističu u Republičkom fondu za penzijsko I invalidsko osiguranje.

Izvor: www.blic.rs, Danijela Nišavić