Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Bez značajnijih izmena od 2018.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016 i 109/2016), čiju su izmenu lane tražile knjigovođe, po svemu sudeći, biće usvojen bez značajnih promena. Uprkos tome što je primena pravilnika odložena sa januara 2017. na januar 2018. godine, kako bi se, bar delimično, uvažile primedbe struke, novi podzakonski akt neće doneti ništa novo u odnosu na lanjski predlog. Knjigovođe ističu da je predloženi pravilnik preglomazan, kao i da znatno opterećuje privredu, a naročito mala i mikro preduzeća.

Popunjavanjem predviđenog obrasca knjigovodstvene agencije će biti preopterećene, te će morati zapošljavati nove kadrove, a mogućnost grešaka će se drastično uvećati, što komitente direktno vodi u privredni prekršaj sa veoma visokim kaznama - ukazuju knjigovođe, ističući da ovaj akt neće doprineti ni borbi protiv sive ekonomije.

Knjigovođe smatraju da se Pravilnik i Obrazac ne mogu "popravljati" već da se moraju odraditi od početka, u skladu sa EU, i to putem dijaloga sa radnom grupom Ministarstva finansija, ali i sa većim brojem ljudi iz prakse koji knjiže dokumenta.

Ministarstvo finansija nije napravilo nijedan ustupak, niti je imalo sluha za predložene promene, već nam daje ono što je predloženo 2017. i odloženo za 2018, a uradili su minimalnu promenu - napominju knjigovođe.

Knjigovođe insistiraju da se novonapravljeni pravilnik i takozvani obrazac POPDV, pre zvanične primene, testiraju u praksi minimum tri meseca. Time bi se postigla stabilnost i na vreme uočile eventualne greške.

Izvor: Večernje novosti, 02.08.2017.
Naslov: Redakcija