Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: DEPOLITIZACIJA PRI ZAPOšLJAVANJU I PUNA PROFESIONALIZACIJA ZAPOSLENIH NA LOKALU


Depolitizacija pri zapošljavanju i puna profesionalizacija zaposlenih na lokalu, biće uvedena Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016) čija primena počinje 1. decembra, izjavio je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Ivan Bošnjak.

On je dodao da je to način da oni koji imaju adekvatnu školsku spremu, kreativni su i doprinose efikasnosti i ekonomičnosti rada svoje lokalne samouprave, budu adekvatno i nagrađeni.

Na zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji uvodi službenički sistem na državni, pokrajinski i lokalni nivo, dugo se čekalo, rekao je Bošnjak, ističući da je važeći propis star 25 godina.

"Samim tim, bilo je vreme da se modernizuje način rada i odgovornost zaposlenih u lokalnim samoupravama", ističe on dodajući da je Zakon deo paketa koji čini i Zakon o platama.

Državni sekretar je rekao da je to omogućilo i realizaciju projekta koji će pratiti primenu Zakona i održavanje seminara kojima će biti olakšano opštinama i gradovima da donesu nove sistematizacije, a biće definisano i koji se poslovi rade na lokalu.

Pri donošenju Zakona MDULS je imao ozbiljnu podršku međunarodnih institucija, a partneri su bili Savet Evrope, Misija EU, kao i Stalna konferencija gradova i opština i sve jedinice lokalne samouprave koje su pokazale interesovanje, dodao je on.

"Zakon će omogućiti da, kada jednom preko depolitizovanog konkrusa uđete u sistem javne uprave, možete preko internih konkrusa da prelazite iz jedne u drugu lokalnu samoupravu. Omogućiće da se ljudi preuzimaju iz pokrajinskih i lokalnih organa vlasti u republičke, što će, uz praćenje i ocenjivanje, uvereni smo, unaprediti kvalitet života u lokalnim samoupravama", zaključio je Bošnjak.

Izvor: Tanjug, 03.08.2016.
Naslov: Redakcija