Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODACI ZA PRVIH ŠEST MESECI 2014. GODINE OBJAVLJENI NA MAPI REGMPRR


Agencija za privredne registre obaveštava korisnike da je Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja ažurirana podacima za period od 1. januara do 30. juna 2014. godine. link (ONLINE)

Podaci na Mapi RegMPRR odnose se na vremenski niz od četiri godine i objavljeni su za četiri teritorijalna nivoa (Republika Srbija, Regioni, Oblasti, Opštine).

Na Mapi RegMPRR su prikazani zbirni podaci o podsticajima regionalnog razvoja, kao i drugi podaci relevantni za regionalni razvoj.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 3.8.2014.