Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OSVRT NA STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U ŠKOLSKOJ 2019/2010. GODINI


Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/2020. godinu potpisao je ministar prosvete 28. juna 2019. godine. U odnosu na prošlogodišnje, ovogodišnje ima nekoliko izmena.

Pozitivne izmene:

1. Ukoliko škola u svom sastavu ima i izdvojena odeljenja, odeljenja u jednom razredu formiraju se posebno na nivou matične škole, a posebno na nivou izdvojenog odeljenja.

2. Formiranje odeljenja prvog razreda osnovnih i srednjih škola vrši se kroz informacioni sistem eUpis.

3. Formiranje novih odeljenja u četvrtom i osmom razredu se ne preporučuje iz pedagoških razloga.

4. Kada u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom odeljenje čine učenici sa smetnjama koje se manifestuju istovremeno u nekoliko oblasti, usled čega se učenik suočava sa brojnim preprekama u zadovoljavanju osnovnih potreba i potrebna im je najkompleksnija podrška, odeljenje istog razreda ima do šest učenika.

5. Ako školska uprava ne odobri formiranje većeg broja odeljenja od propisanog stručnim uputstvom, škola se može ponovnim zahtevom obratiti Ministarstvu, Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, uz dostavljanje dodatnog objašnjenja.

6. Broj grupa drugog stranog jezika može biti veći od broja odeljenja, uz saglasnost školske uprave. (Važno za srednje škole koje upisuju učenike koji su učili različite strane jezike)

7. Ukinuta je odredba prošlogodišnjeg stručnog uputstva, po kojoj se učenik koji stiče obrazovanje ostvarivanjem IOP-a, a ima teškoće u učenju, i rizik od ranog napuštanja škole, prilikom formiranja odeljenja u zbiru ne računa kao 2 učenika.

Negativne izmene:

1. Ukinuta mogućnost da se nastava izbornog predmeta maternji jezik sa elementima nacionalne kulture može formirati i na nivou više škola u jednoj opštini uz saglasnost ministra. Umesto toga, konačnu odluku o formiranju takvih grupa na nivou jedne ili više škola, donosi školska uprava, uz mogućnost ali ne i obavezu konsultacije sa nacionalnim savetom odgovarajuće nacionalne manjine.

2. Ukinuta odredba da u srednjoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju, grupa praktične nastave ima do 6 učenika. Povećano na 12.

3. Ukoliko se u neko od odeljenja u školi koje je predviđeno konkursom ne rasporedi dovoljan broj učenika da bi se odeljenje moglo formirati i finansirati u skladu sa zakonom i stručnim uputstvom za formiranje odeljenja, kandidate koji su raspoređeni u takva odeljenja, Ministarstvo raspoređuje u druge obrazovne profile u kojima je ostalo slobodnih mesta i za koje ispunjavaju propisane uslove, uz blagovremeno informisanje njihovih roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika.

4. Prilikom podele na grupe, odeljenje koje ima do 20 učenika ne deli se na grupe.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije podržava pozitivne izmene stručnog uputstva. Prošle godine smo ukazivali na protivzakonitost odredbe po kojoj se učenici koji obrazovanje stiču ostvarivanjem IOP-a, ne računaju kao 2 ili 3 prilikom formiranja odeljenja, ali su nadležni ostali gluvi na naše pozive da se stručno uputstvo u tom delu izmeni. Raduje nas i činjenica da su nadležni napokon shvatili da je potpuno pedagoški pogrešno da se vrši ponovno formiranje odeljenja četvrtog i osmog razreda, kao i da se prilikom formiranja odeljenja u školama koje imaju izdvojena odeljenja, formiranje ne može vršiti na nivou cele škole. Isto tako, nadležni su shvatili da u praksi, u srednjim školama, broj grupa drugog stranog jezika može biti veći od broja odeljenja, jer srednju školu upisuju učenici koji su u osnovnoj školi učili različite jezike. Smatramo da je dobra i odredba koja omogućava školama da se obrate ministarstvu kao drugoj instanci, u slučaju da školska uprava ne odobri veći broj odeljenja. Ovo je naročito važno nakon priznanja ministarstva da su pojedini savetnici za finansijsko-materijalne poslove pri školskim upravama smenjeni zbog kršenja propisa prilikom odobravanja formiranja odeljenja.

Iako je broj negativnih stvari koje donosi novo stručno uputstvo manji od broja pozitivnih novina, mi ćemo im ipak posvetiti više prostora.

- Smatramo da nije dobra odredba po kojoj školske uprave mogu, a i ne moraju da se konsultuju sa nacionalnim prosvetnim savetima nacionalnih manjina, u postupku odlučivanja o formiranju grupa za predmet maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. Zanimljivo je i da je ukinuta odredba po kojoj se takva odeljenja mogu formirati na nivou više škola u jednoj opštini, a ostavljena odredba "na nivou više škole", što implicira da takvo odeljenje može biti formirano i za učenike iz više opština. Time se degradiraju sami nacionalni prosvetni saveti, i otvara mogućnost da školske uprave ne odobre formiranje grupa za ovaj predmet koji je toliko važan za očuvanje identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Bojimo se da ove odredbe neće biti dobro prihvaćene od strane onih institucija van Srbije koje ocenjuju nivo poštovanja ljudskih prava nacionalnih manjina.

- Nadležni su opet pokazali da ne poznaju u dovoljnoj meri sve osobenosti obrazovno-vaspitnog procesa u školama za učenike sa smetnjama u razvoju. Da ih poznaju, ne bi ukinuli odredbu da grupa praktične nastave može imati do 6 učenika, i povećali je na 12. Svakom je poznato koliko je odgovaran i težak posao praktične nastave sa učenicima sa smetnjama u razvoju, i koliko rizika nosi. Povećanje broja učenika u grupi praktične nastave sigurno neće doprineti boljem osposobljavanju učenika za rad, i proklamovanom funkcionalnom znanju.

- Ako se u odeljenje srednje škole ne upiše dovoljan broj učenika, ministarstvo će te učenike rasporediti u druga odeljenja. Ta odredba bi morala biti dopunjena i razrađena, u smislu da se primenjuje isključivo u slučajevima da odeljenje ima manje od 10 učenika, i kada je obrazovni profil u koji će učenici biti upućeni vrlo sličan onom u koji su želeli da se upišu. Ovako, u praksi će učenicima biti onemogućeno da pohađaju školu/smer koji žele, već im izbor smera i verovatnog budućeg zanimanja, odrediti neki službenik ministarstva, ili, još gore, računarski softver. Svi znamo da pojedine obrazovne profile već godinama upisuje mali broj učenika (varioci, tesari, mesari …), te da na tržištu rada postoji hronični nedostatak tog kadra. Po novom uputstvu, ako se u nekoj školi u odeljenje obrazovnog profila mesar upiše npr. svega 7 učenika, ono bi moralo biti rasformirano i učenici raspoređeni npr. u poslastičare. Ostaje da se i dalje pitamo da li je zbog sitne uštede važnije rasformirati takva odeljenja, ili je važnije da se obezbedi stvaranje obrazovnog kadra? Isto pitanje imamo i kada su u pitanju četvorogodišnji profili i talentovani učenici: Da li će odeljenje talentovanih za informatiku ili hemiju biti rasformirano zbog toga što ih ima "samo" 14, a učenici biti raspoređeni u društveno-jezički smer?

- Podela učenika na grupe u određenim predmetima nije hir nekog nastavnika, niti način da se zadrži norma časova. To je neophodnost da bi obezbedilo sticanje znanja iz pojedinih nauka ili veština. U najvećem broju slučajeva, rad u grupama podrazumeva individualni rad sa svakom učenikom, gde je potrebno određeno vreme da nastavnik pokaže učeniku ono što je potrebno. Potpuno je drugačije kada nastavnik informatike ili poslovne korespodencije radi sa grupom koja ima 20 učenika, ili sa grupom koja ima 14 učenika. I opet postavljamo isto pitanje: Da li je važnije šta će učenik naučiti, i kakav će biti kvalitet njegovog znanja, ili je važnije da se postigne ušteda tako što se neće finansirati jedna grupa?

Ispravljanjem besmislenih odredbi prošlogodišnjeg stručnog uputstva ministarstvo je pokazalo da je svesno da propisi koje donose često ne valjaju. Nažalost, do sada je pokazivalo i nespremnost da propis izmene ili dopune kada neko ukaže na loše strane propisa, i da će radije dozvoliti da primena donosi probleme u funkcionisanju škole, nego da prizna svoju grešku. Verovatno će se ista praksa nastaviti i ove godine.

I dalje se istrajava na pogrešnoj praksi-konceptu da odeljenja imaju do 30, a izuzetno 33 učenika, koja je utemeljena u ZOSOV-u i zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a koja je potpuno suprotna od prakse u razvijenim zemljama, gde je broj učenika u odeljenju manji. Već nekoliko godina ograničenja u pogledu formiranja odeljenja i grupa postaju sve rigoroznija, sa sve više ograničenja, čiji besmisao vide ne samo prosvetni radnici već i roditelji.

Generalno, dok god ministarstvo i Vlada Srbije ne shvati da se na obrazovanju ne sme štedeti, neće biti suštinskog poboljšanja našeg obrazovnog sistema. Sve priče o liderstvu našeg obrazovnog sistema, o uspesima reformi, digitalizaciji i slično, padaju u vodu pred činjenicom da je državi važnije da ukine par desetina ili stotina odeljenja radi uštede u budžetu, čak i po cenu da tim ukidanjem učenici izgube kvalitetnu nastavu. Dakle, nema boljitka dok god država ne odluči da li hoće kvalitetno ili jeftino obrazovanje.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika, 30.06.2019.