Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA, VISINI IZNOSA NAKNADE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I MINIMALNOJ VISINI IZNOSA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Minimalni iznosi izdvajanja za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade određuje se u zavisnosti od kvadrature stana ili poslovnog prostora, starosti zgrade, ali i toga da li objekat ima lift. Ovi izdaci naplaćuju se i po kvadratnom metru garaže kao posebnog dela zgrade


Zajedno sa cenama usluga prinudnih upravnika u zgradama, nedavno je Skupština grada Beograda izglasala i minimalnu visinu iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade, kao i minimalnu visinu iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade.

To znači da će investiciono održavanje biti nova stavka na računu "Infostana", koju će stanari plaćati uz naknadu za upravnika zgrade.

Minimalni iznosi izdvajanja za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade određuje se u zavisnosti od kvadrature stana ili poslovnog prostora, starosti zgrade, ali i toga da li objekat ima lift.

Ovo su cene (po metru kvadratnom):

 • 3,13 dinara za zgrade stare do 10 godina, bez lifta
 • 4,69 dinara za zgrade stare od 10 do 20 godina, bez lifta
 • 6,25 dinara za zgrade stare od 20 do 30 godina, bez lifra
 • 7,82 dinara za zgrade stare više od 30 godina, bez lifta
 • 4,07 dinara za zgrade stare do 10 godina, sa liftom
 • 6,10 dinara za zgrade stare od 10 do 20 godina, sa liftom
 • 8,13 dinara za zgrade stare od 20 do 30 godina, sa liftom
 • 10,16 dinara za zgrade stare više od 30 godina, sa liftom.

Ovi izdaci naplaćuju se i po kvadratnom metru garaže kao posebnog dela zgrade. Cene su sledeće:

 • 1,25 dinara za zgrade stare do 10 godina
 • 1,88 dinara za zgrade stare od 10 do 20 godina
 • 2,50 dinara za zgrade stare od 20 do 30 godina
 • 3,13 dinara za zgrade starije od 30 godina.

Kada je u pitanju garažni boks ili garažno mesto kao posebni deo zgrade, naplaćuju se sledeći iznosi:

 • 1,88 dinara za zgrade stare do 10 godina
 • 2,81 dinar za zgrade stare od 10 do 20 godina
 • 3,75 dinara za zgrade stare od 20 do 30 godina
 • 4,69 dinara za zgrade starije od 30 godina.

Kada je u pitanju tekuće održavanje zgrada, minimalna visina iznosa troškova je 360,85 dinara po stanu ili poslovnom prostoru u zgradi bez lifta. U zgradi sa liftom taj iznos je 469,11 dinara, za garažu je 216,51 dinar, a za garažne boksove i garažna mesta 144,34 dinara. Reč je o minimalnom iznosu, a "Gradsko stambeno" ili neko drugo preduzeće sa kojim stambene zajednice sklapaju ugovor tu cenu može i da poveća.

Za prinudne upravnike naknada se određuje na osnovu broja posebnih jedinica u zgradi. Ukoliko ima manje od osam stanova ili posebnih jedinica, iznos koji se plaća je 240,57 dinara po jedinici. Za zgrade sa više od osam, a manje od trideset jedinica, cena je 288,68 dinara. Za zgrade sa preko 30 posebnih jedinica cena je 336,80 dinara. Za garažu se plaća 96,23 dinara, a za garažni boks ili mesto 48,11 dinara.

Tako će, na primer, porodica koja ima stan od 60 kvadrata, živi u staroj zgradi sa liftom, a nije odabrala upravnika i dobija prinudnog morati mesečno da izdvoji nešto manje od 1.500 dinara (preciznije, 1415,51 dinar) i to u slučaju da ne poseduje garažni prostor.

Izvor: Vebsajt Kurir, 03.07.2018.
Naslov: Redakcija