Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Od 1. septembra 2014. godine, kada su prve notarske kancelarije počele sa radom, overeno više od milion i po dokumenata, a u istom periodu sačinjeno je još oko pola miliona različitih javnobeležničkih isprava. Misija OEBS u Srbiji konstatovala je nedostatke i mane u primeni ovog pravnog okvira i u preporukama za dalji razvoj istakla neophodnost digitalizacije struke i potrebu za kontinuiranom obukom


Javni beležnici overili su od 1. septembra 2014. godine, kada su prve javnobeležničke kancelarije u Srbiji počele sa radom, više od milion i po dokumenata, a u istom periodu sačinjeno je još oko pola miliona različitih javnobeležničkih isprava.

Notari su samo u poslednja tri i po meseca overili oko 850.000 isprava, od kojih skoro 30 odsto čine besplatne overe, saopštila je Javnobeležnička komora Srbije (JKS).

Predsednik JKS Miodrag Đukanović istakao je da delatnost trenutno obavlja 161 javni beležnik, od ukupno 164 koliko ih je upisano u imenik JKS. On je dodao da je u imenik upisano i 27 javnobeležničkih pomoćnika, kao i 345 pripravnika, što čini broj od ukupno 533 lica ovlašćenih da vrše overu.

"Imenovane javne beležnike nemamo još samo na području osam osnovnih sudova u Srbiji, na čemu intenzivno radimo. Sledeći konkurs biće raspisan najkasnije na jesen, jer je naš cilj da do kraja 2017. godine područja svih osnovnih sudova budu pokrivena javnobeležničkim kancelarijama", naglasio je Đukanović na prezentaciji izveštaja o implementaciji javnog beležništva u Srbiji.

Posle prve procene novoosnovanog sistema javnog beležništva u Srbiji, Misija OEBS u Srbiji konstatovala je nedostatke i mane u primeni ovog pravnog okvira i u preporukama za dalji razvoj istakla neophodnost digitalizacije struke i potrebu za kontinuiranom obukom.

"Misija OEBS u Srbiji će nastaviti da podržava razvoj ove pravne struke kroz početne, kontinuirane i specijalističke obuke za javne beležnike, saradnike i pomoćnike", rekao je šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio.

Misija će takođe pomagati Javnobeležničkoj komori u razvoju programa stalne obuke u saradnji sa Pravosudnom akademijom u skladu sa Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Izvor: Vebsajt N1, 29.06.2017.
Naslov: Redakcija