Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: PODACI GRAđANA UNOSE SE U REGISTAR NOVčANIH KAZNI I DRUGIH NOVčANIH IZNOSA PO ISTEKU ROKA ZA DOBROVOLJNO PLAćANJE, KOJI MAHOM IZNOSI OSAM DANA. NAJBRżI NAčIN DA GRAđANI KOJI SU POčINILI PREKRšAJ IZAđU IZ DRżAVNOG REGISTRA NEPLAćENIH NOVčANIH KAZNI JESTE DA, PO UPLATI DUGOVANOG NOVčANOG IZNOSA, UPLATNICU ODNESU DIREKNO U PREKRšAJNI SUD KOJI IM JE IZREKAO KAZNU. AKO JE KAZNA PLAćENA, ALI GRAđANIN NIJE OTIšAO SA UPLATNICOM U PREKRšAJNI SUD, A S OBZIROM NA BRZINU PLATNOG PROMETA, VIDLJIVOST IZMIRENJA OBAVEZE TRAJAćE OD JEDNOG DO SEDAM DANA


Veliki broj građana iznenadio se kada se na šalteru za novu vozačku, na primer, suočio sa činjenicom da ne može to da uradi, jer nije platio neku kaznu u roku koji mu je ostavljen, a još više - ako je platio.

Razlog je da je Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa, "vidljiv" na portalu Ministarstva pravde od januara 2016. godine.

Podaci građana unose se u Registar novčanih kazni po isteku roka za dobrovoljno plaćanje, koji mahom iznosi osam dana.

Ukoliko platite kaznu u ovom roku nećete se naći u Registru za dužnike.

Ako je kazna plaćena, ali građanin nije otišao sa uplatnicom u prekršajni sud, a s obzirom na brzinu platnog prometa, vidljivost izmirenja obaveze trajaće od jednog do sedam dana.

Tako, ukoliko građanin plati kaznu u nekoj od filijala Trezora Narodne banke Srbije, to će dan kasnije biti vidljivo državnim organima, odnosno u Registru neplaćenih novčanih kazni, ali i na Portalu Ministarstva pravde preko kojeg građani mogu da provere da li su i dalje u Registru.

Uplata u poslovnoj banci ili pošti biće vidljiva u roku od pet do sedam dana.

Prekršajni sud koji je izvršio upis odmah će nakon evidentiranja uplata izvršiti brisanje podataka iz Registra.

Najbrži način da građani koji su počinili prekršaj izađu iz državnog Registra neplaćenih novčanih kazni jeste da, po uplati dugovanog novčanog iznosa, uplatnicu odnesu direkno u prekršajni sud koji im je izrekao kaznu, kažu u Ministarstvu pravde.

Naime, referent u sudu će odmah u sistemu evidentirati da je obaveza izvršena i izbrisati lične podatke građanina, a to će u roku od sat vremena biti vidljivo svim državnim organima.

Iz Ministarstva pravde savetuju građane da pre nego što odluče da, na primer, registruju auto ili produže vozačku dozvolu, provere na Portalu tog Ministarstva da li su u Registru.

Posebno ukazuju da građani treba da obrate pažnu na pravilan unos ličnih podataka u upitnik za pretragu na Portalu koja se vrši upotrebom ćiriličnog ili latiničnog pisma, bez obzira na izabrano pismo.

U Uputstvu za pretragu sugeriše se da tačnost pretrage zavisi od ispravno unetih podataka u Prekršajnom sudu, a građanin radi provere mora uneti ime, prezime i JMBG, odnosno naziv firme i PIB ili broj putne isprave za strano lice i uz to mora koristiti karaktere - ć,č,đ,ž,š.

Ukoliko ove podatke građanin ne upiše pravilno, ili ukoliko je slučajno referent u sudu pogrešno uneo njegove podatke, može doći do ispostavljanja pogrešne informacije.

"To se može desiti u najviše jedan posto slučajeva i u pitanju su nemamerne ljudske greške, koje se uvek dešavaju. Ali, ako u tom slučaju građanin sa uplatnicom ode u sud, referent u sudu će ga naći po JMBG-u i ispraviće netačno unete podatke", navode u Ministarstvu.

Takođe ističu da je potpuno neosnovana informacija koja se prethodnih dana pojavila da korisnici registra "ne pritiskaju F5 taster" za ažuriranje podataka u registru, te da se zbog toga na portalu policije (kod na primer registracije vozila) ne može videti da je građanin izmirio svoju novčanu obavezu.

Portalu Ministarstva koji radi od januara ove godine, građani mogu da mu pristupe preko posebnog linka.

Unosom imena, prezimena i jedinstvenog matičnog broja u prazna polja aplikacije građani mogu da vide da li imaju neki neplaćeni prekršaj, kao i da dobiju instrukcije za uplatu kako bi izmirili obaveze.

Portal je povezan sa svim prekršajnim sudovima koji su takođe međusobno umreženi, kao i sa drugim državnim organima - zasad sa Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja.

Prema Zakonu o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016), dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos, kažnjenom licu neće se dozvoliti: izdavanje dozvola ili uverenja za čije su izdavanje nadležni organi uprave, osim onih koja se odnose na lični status.

Neće se dozvoliti ni povraćaj oduzetih ličnih i drugih dokumenata, kao ni registracija odnosno promena registracije pravnog lica ili registracija preduzetničke delatnosti koje podrazumevaju promenu PIB, kako bi se sprečile zloupotrebe.

Inače, ukupan iznos naplaćenih novčanih kazni između maja prošle godine i maja 2016. skoro je duplo uvećan, sa 220.943.399.50 dinara na 434.109.929 miliona dinara.

Trenutan dug u registru neplaćenih kazni iznosi više od tri milijarde dinara.

Izvor: Vebsajt RTS, 02.07.2016.
Naslov: Redakcija