Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: DONETE UREDBE O UTVRđIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI, I O BEZBEDNOSTI I ZAšTITI DECE PRI KORIšćENJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, KAO I ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREđIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAćA POSEBNA DAżBINA PRI UVOZU I UTVRđIVANJU IZNOSA POSEBNE DAżBINE


Vlada Republike Srbije održala je, 30. juna 2016. godine, 229. sednicu. Tom prilikom je doneto nekoliko podzakonskih akata i to:

  1. Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016),
  2. Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2016. godini ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016),
  3. Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija,
  4. Odluka o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016),
  5. Odluka o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016).
Izvor: Redakcija, 03.07.2016.