Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRI KORIŠĆENJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA: UREDBA NALAżE DA MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA PREDUZIMA PREVENTIVNE MERE ZA BEZBEDNOST I ZAšTITU DECE PUTEM INFORMISANJA I EDUKACIJE I DA USPOSTAVI JEDINSTVENO MESTO ZA PRUżANJE SAVETA I PRIJEM PRIJAVA U VEZI SA BEZBEDNOšćU DECE NA INTERNETU


Vlada Republike Srbije donela je, 30. juna 2016. godine, Uredbu o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija.

Prema rečima državne sekretarke u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjane Matić, prvi put je usvojen akt koji u zakonskom okviru uređuje pitanje bezbednosti dece na internetu.

"To znači da je država prepoznala potrebu da institucionalno reaguje na znatan porast prijava štetnog i nelegalnog sadržaja na internetu koji ugrožavaju bezbednost dece, i da na taj način spreči da ovaj problem eskalira", naglasila je Matić.

Uredba nalaže da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija preduzima preventivne mere za bezbednost i zaštitu dece putem informisanja i edukacije i da uspostavi jedinstveno mesto za pružanje saveta i prijem prijava u vezi sa bezbednošću dece na internetu.

"Na osnovu Uredbe do kraja 2016. godine biće uspostavljen jedinstveni kontakt centar za savetovanje dece, roditelja, učenika i nastavnika, o prednostima i rizicima korišćenja interneta uključujući i rizik stvaranja zavisnosti od korišćenja video igara i interneta", rekla je Matić.

Na taj način, aktivnosti centra direktno će uticati na podizanje nivoa digitalne svesti.

Putem ovog centra biće omogućen i prijem prijava štetnog, neprimerenog i nelegalnog sadržaja i ponašanja na internetu, odnosno prijavljivanje ugroženosti prava i interesa deteta, objasnila je Matić i dodala da će funkcija centra biti i prosleđivanje prijava o neprimerenom ili štetnom sadržaju nadležnim institucijama, u okviru Uredbom definisane međuresorne saradnje.

Uredba je u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 15/90 i "Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/96 i 2/97), Opštim protokolom Vlade Republike Srbije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, kao i Strategijom EU za bolji internet za decu iz 2012.

U Srbiji je početkom godine prvi put usvojen i Zakon o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), a u pripremi je i Strategija razvoja informacione bezbednosti Republike Srbije, čijom će izradom biti dodatno poboljšano digitalno okruženje i informaciona bezbednost svih građana Srbije.

Izvor: Vebsajt N1 i Vlada RS, 30.06.2016.
Naslov: Redakcija