Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLЈENE SMERNICE ZA IZRADU VEB PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE


Na današnjem okruglom stolu, pod nazivom “Pravci razvoja elektronske uprave u Srbiji”, organizovanom od strane Direkcije za elektronsku upravu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nevladinim organizacijama predstavlјene su “Smernice za izradu veb prezentacija organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave v5.0”.

Skup je otvorio državni sekretar Ministarstva Želјko Ožegović, koji je istakao da su pred nama ozbilјne reforme, kao i da je planirano da nova strategija bude doneta do juna 2015, ali će Ministarstvo nastojati da se taj proces ubrza, imajući u vidu važnost donošenja ovakvog dokumenta. Govoreći o smernicama, Ožegović je naglasio da su one fokusirane na praktična pitanja, u cilјu koordinisanja e-uprave. Izrazivši nadu da će sve primedbe, sugestije usvojene na Okruglom stolu biti upućene Vladi i postati polazna osnova za moguće zakonsko regulisanje ove oblasti, državni sekretar je takođe rekao da su smernice “ogromna pomoć onima koji žele da unaprede svoje veb prezentacije, a posebno za one koje to nisu ni uradile”. Ožegović je takođe naglasio da se moraju ohrabriti oni koji nisu ušli u taj proces da što pre počnu sa tim, kao i da u današnje vreme ne može postojati državni organ bez veb prezentacije. Osvrnuvši se na raniji period kada ovakve smernice nisu ni postojale, on je pozvao sve državne organe i lokalne samouprave da iskoriste date smernice koje su, itekako, od pomoći.

Marija Kujačić, načelnica Odelјenja za razvoj digitalne agende iskoristila je priliku da se zahvali kako vladinom, tako i nevladinom sektoru na plodnoj dosadašnjoj saradnji. Ona je istakla da moramo napraviti mehanizam koji će stalno podsticati e-upravu, kao i da je stepen razvijenosti postao prednost ocenjivanja EU. “Srbija je svrstana u 16 zemalјa kod kojih je ova oblast u usponu”, rekla je Kujačićka.

Preporuke su fokusirane na klјučne aspekte veb prezentacija sa cilјem obezbeđenja transparentnosti rada organa i pružanja jasnih, tačnih i aktuelnih informacija o aktivnostima i uslugama organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave i praćene su Kriterijumima za ocenjivanje. Kriterijumima je definisana metodologija kojom se vrši ocena usklađenosti veb prezentacija u smislu sadržaja, usluga, pristupačnosti, domenskog imena, jezika i pisma, grafičkog rešenja, navigacije, upotreblјivosti i dostupnosti, bezbednosti i održavanja veb sajtova.

U okviru okruglog stola predstavlјena su “Istraživanja o troškovima i uštedama koje nastaju korišćenjem centralizovanih rešenja za razvoj eUprave” i “Istraživanje potreba lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva o razvoju novih eUsluga”, koja su pripremili predstavnici nevladinih organizacija, kao podršku pravcima razvoja elektronske uprave.

Na skupu su učestvovali predstavnici: Vlade Srbije, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, civilnog društva, donatora i medija.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 3.7.2014.