Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 22. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 3. JULA 2014. GODINE


Ustavni sud je na 22. sednici odlučio o 4 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba čl. 1. do 3. Zakona o dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada (“Službeni glasnik RS”, broj 88/11). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 24. stav 1. Zakona o održavanju stambenih zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 46/98, 1/01-USRS, 101/05-dr. zakon, 27/11-US i 88/11). Sud je odbacio zahtev za “zabranu primene” odredaba čl. 1. do 3. Zakona o dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada (“Službeni glasnik RS”, broj 88/11). (predmet IUz-729/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 4, člana 11. stav 1. Sporazuma o naknadi troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja na teritoriji grada Subotice i člana 4. Aneksa I Sporazuma (“Službeni list grada Subotice”, broj 40/10), nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-154/2011)

- utvrdio da odredba člana 70. Statuta Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, koji je donela Skupština Sindikata na sednici održanoj 11. maja 2006. godine, u vreme važenja nije bila u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Statuta. (predmet IUo-816/2012)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-10906/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 3.7.2014.