Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 23. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 3. JULA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 23. sednici I Velikog veća odlučio o 26 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje nezakonitosti člana 43. Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema Projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu (“Službeni list grada Beograda”, br. 20/03, 9/04, 11/05, 4/07, 29/07, 6/10, 16/10 i 37/10); Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 42. navedene Odluke; Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 44. Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema Projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu (“Službeni list grada Beograda”, br. 20/03, 9/04, 11/05, 4/07, 29/07, 6/10 i 16/10). (predmet IUo-565/2011)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 56. i 57. Statuta Lovačkog udruženja "Pomoravlje Plana" iz Velike Plane, od 5. aprila 2011. godine. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o statusu članova Lovačkog udruženja "Pomoravlje Plana" iz Velike Plane, od 12. marta 2013. godine. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata odnosno radnji koje se preduzimaju na osnovu osporenih odredaba navedenog Statuta i Pravilnika. (predmet IUo-314/2013)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-398/2013, da je za postupanje po žalbi nadležan Viši sud u Valjevu

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-919/2011, Už-1329/2011, Už-1480/2011, Už-1946/2011, Už-3083/2011, Už-3727/2011, Už-4765/2011, Už-5035/2011, Už-5396/2011, Už-5614/2011, Už-5889/2011, Už-6335/2011, Už-6536/2011 i Už-6786/2011

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1458/2011, Už-2097/2011, Už-2383/2011, Už-2909/2011, Už-3715/2011 i Už-4434/2011

- obustavio postupak po ustavnim žalbama u predmetima Už-1186/2011 i Už-5853/2011

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-1028/2011 

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 3.7.2014.