Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 23. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 3. JULA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 23. sednici II Velikog veća odlučio o 16 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio predlog za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 25. stav 5. Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 i 101/13) i člana 5. stav 2. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik RS", broj 101/13). Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe člana 5. stav 2. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik RS", broj 101/13). (predmet IUz-269/2014)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-353/2014, da je za vođenje postupka i odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku nadležan Vrhovni kasacioni sud

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1433/2011, Už-3462/2011, Už-3944/2011, Už-4073/2011, Už-4441/2011, Už-5533/2011, Už-6320/2011, Už-6574/2011, Už-5322/2012 i Už-7833/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-3597/2011, Už-4306/2011, Už-6208/2011 i Už-1610/2014

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 3.7.2014.