Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE: Zabranjeno je korišćenje, uništavanje, hvatanje, držanje i ubijanje strogo zaštićenih divljih vrsta životinja, kao i njihovih staništa. Predviđene kazne za to su za pravna lica od 500.000 do dva miliona dinara, a za fizička od 50.000 do 150.000 dinara, ili kazna zatvora do 30 dana


Od zaštićenih vrsta u Srbiji najviše stradaju ptice, kao planirana, svesna meta krivolovaca. Ipak, mnoge druge, poput insekata, ubijaju uplašeni ili zgađeni ljudi, ne znajući da je protivzakonito i da su zaprećene velike novčane kazne i zatvor.

Republički inspektori uglavnom dobijaju prijave zbog držanja u zatočeništvu strogo zaštićenih divljih vrsta životinja i nelegalne trgovine, navode iz Ministarstva ekologije. Prema njihovim podacima, najčešće se radi o pticama.

Zakonom o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016) zabranjeni su korišćenje, uništavanje, hvatanje, držanje i ubijanje strogo zaštićenih divljih vrsta životinja, kao i njihovih staništa. Predviđene kazne za to su za pravna lica od 500.000 do dva miliona dinara, a za fizička od 50.000 do 150.000 dinara, ili kazna zatvora do 30 dana.

- Prema podacima koje republička inspekcija poseduje, u poslednjih godinu dana, a na osnovu zahteva za podnošenje prekršajnih postupaka, kažnjavana su fizička lica, i to zbog nelegalnog posedovanja i držanja zaštićenih vrsta (uglavnom ptica) u zatočeništvu. Novčane kazne iznosile su od 10.000 do 25.000 dinara- rečeno je iz Ministarstva ekologije.

Ubijanje, mučenje ili povređivanje većeg broja životinja prema Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) određuje kao krivično delo, posebno ako se radi o zaštićenim divljim vrstama životinja, a počinioci mogu da "završe iza rešetaka" tri godine.

- U toku 2017. godine inspekcija je tužilaštvu podnela pet krivičnih prijava za ubijanje strogo zaštićenih vrsta ptica grabljivica. Prijave su podnošene zbog ubijanja jedinki mišara, većeg broja ptica pevačica i ubijanja sove kukuvije, sve strogo zaštićene vrste. Postupci su još uvek u toku - rečeno je iz ovog Ministarstva.

Novčana kazna za ubijenog mišara je 160.000, kukuvije 200.000, a ptice pevačice od 10.000 do 50.000 dinara, određene Pravilnikom o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenom radnjom u odnosu na strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste ("Sl. glasnik RS", br. 37/2010).

"Cenu" života Pravilnik određuje prema redu, porodici i vrsti. Ovo su još neke u dinarima zaprećene za nedozvoljenu radnju nad jednim primerkom:

 • Bubamare - 15.000
 • Riđi šumski mrav - 40.000
 • Leptiri - od 10.000 do 16.800
 • Rečna školjka - 2.200
 • Jež - 28.000
 • Vrane - 25.000
 • Žabe - 1.200
 • Puževi - 1.200
 • Vuk - 300.000
 • Mrki medved - 1.000.000
 • Patuljasti miš - 80.000
 • Poljski miš - 10.000
 • Slepa krtica - 120.000
 • Hrčak - 80.000
 • Patka njorka - 100.000
 • Roda - 200.000
 • Orao krstaš - 500.000
Izvor: Vebsajt Telegraf, Milena Rodić, 02.06.2018.
Naslov: Redakcija