Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAšTITI UZBUNJIVAčA: PRIMENA OD 5. JUNA 2015. GODINE - PROPISANA ZAšTITA SUDA KOJI MOżE UZBUNJIVAčE VRATITI NA POSAO UKOLIKO BUDU OTPUšTENI, KAO I ZAšTITA OD MOBINGA I ODMAZDE


Uzbunjivači koji su spremni da progovore i otkriju slučajeve zloupotrebe javnog interesa, od 5. juna 2015. godine biće zaštićeni prvim Zakonom o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014 - dalje: Zakon), koji će im pružiti efikasniju sudsku zaštitu i ubrzati reagovanje države i društva. Ovaj zakon je stupio na snagu 4. decembra 2014. godine, a primenjuje se od 5. juna 2015. godine.

Tim Zakonom, kako je objasnio ministar pravde, Nikola Selaković, uvodi se sistem posebne vrste praćenja i evidencije predmeta u vezi sa uzbunjivanjem, koji će, bez obzira na to da li su predmeti višeg, osnovnog, prekršajnog ili upravnog suda, nositi posebnu oznaku koje će omogućiti da se prati uspešnost primene Zakona.

On je naveo da su uzbunjivači do sada imali samo administrativnu zaštitu Agencije za borbu protiv korupcije, dok novi Zakon predviđa zaštitu suda koji ih može vratiti na posao ukoliko budu otpušteni, zaštitu od mobinga i odmazde.

Selaković je istakao da svega pet evropskih zemalja ima zakon o zaštiti uzbunjivača i da je Savet Evrope ocenio srpski zakon kao jedan od najboljih.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.06.2015.