Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUčNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA U POSTUPKU PREDLAGANJA I IZBORA NOSILACA JAVNOTUżILAčKE FUNKCIJE DRżAVNOG VEćA TUżILACA


Nakon usvajanja Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije od strane Državnog veća tužilaca (DVT) i oglašavanja konkursa za izbor nosilaca javnotužilačkih funkcija koji će se sprovesti po istom, 2. juna 2015. godine, organizovana je konferencija pod nazivom "Legitimitet DVT – gde se izgubilo povernje građana u tužilaštvo?".

Na konferenciji su govorili – dr Goran Ilić – Predsednik Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Lazar Lazović – Predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Dragana Boljević – predsednica Društva sudija Srbije, Rodoljub Šabić – Poverenik za informacije od javnog značaja, Milan Škulić – profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nenad Stefanović – zamenik javnog tužioca i član radne grupe DVT, Dragoljub Đorđević – Predsednik Advokatske komore Srbije i Radovan Lazić, predsednik upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije.

Svrha Pravilnika, kako je konstatovano, je demotivisanje kanidata da učestvuju u postupku predlaganja izbora za prvi izbor zamenika javnih tužilaca, šefova javnih tužilaštava, RJT i viših državnih funkcionera. Postoje pojedine odrebe koje dovode u neravnopravan položaj pojedine kandidate, dok će suština i sudbina samog izbora i to ko će postati nosilac tužilačke funkcije biti povereni isključivo subjektivnim kriterijumima odnosno utisku koji kandidati ostave na članove DTV ili komisiji koju ono formira.

U Pravilniku treba da bude sadržan što veći broj objektivnih merila na čemu je insistirala i Evropska komisija koja je nadgledala njegovu izradu.

Zaključeno je da je DVT moralo da posveti mnogo više pažnje samom društvu i okolnostima po kojima donosi ovaj pravilnik i da je trebalo da donese pravilnik koji bi bio "otporan na metke", a ne pravilnik koji u sebi potencijalno sadrži koruptivne tačke.

Pravilnik sadrži izuzetno ozbiljne povrede, kako ljudskih prava tako i osnovnih sloboda, zbog čega će USTP, zajedno sa UTS, podneti ustavnu inicijativu odnosno inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti ovog Pravilnika, jer isti predviđa da određene kategorije kandidata za sve vrste izbora, o kojima se govorilo, poznaju određene kategorije privilegovanih kandidata i određene kategorije, koje su evidentno, samim tim, diskriminisane.

Izvor: Vebsajt Udruženja za sudijske i tužilačke pomoćnike, 03.06.2015.