Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU APLIKACIJE ZA FOND SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE ZA PODRŠKU JAVNIM RASHODIMA NASTALIM REAGOVANJEM U ZDRAVSTVENOJ KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM SARS-COV-2: Zadatak Radne grupe biće sačini sveobuhvatnu aplikaciju koja će omogućiti pokrivanje dela sredstava koje je Srbija izdvojila u prethodnim mesecima kao odgovor na vanrednu situaciju izazvanu epidemijom


Odlukom Vlade Republike Srbije, a na predlog ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović, formirana je posebna Radna grupa za pripremu aplikacije za Fond solidarnosti Evropske unije za podršku javnim rashodima nastalim reagovanjem u zdravstvenoj krizi izazvanoj epidemijom COVID-19.

Zadatak Radne grupe biće da u skladu sa rokovima, obrascima i pravilima EU sačini sveobuhvatnu aplikaciju koja će omogućiti pokrivanje dela sredstava koje je Srbija izdvojila u prethodnim mesecima kao odgovor na vanrednu situaciju izazvanu epidemijom.

Nakon izbijanja zdravstvene krize, Evropska komisija je donela odluku da podrži države članice tako što će proširiti obuhvat Fonda solidarnosti na krize javnog zdravlja, pored njegove prethodne namene za podršku oporavku nakon prirodnih katastrofa.

Druga bitna izmena odnosila se na solidarnost sa zemljama kandidatima za članstvo kojima je omogućeno korišćenje ovih sredstava, inicijalno namenjenih samo državama članicama.

Nakon ovih odluka Evropske komisije, ministarka Joksimović najavila je apliciranje naše zemlje za sredstva ovog fonda sa ciljem rasterećenja budžeta Republike Srbije, kao i hitno mobilisanje institucija države u cilju sačinjavanja aplikacije.

Imajući u vidu kompleksnost celokupnog procesa, formiranje Radne grupe omogućiće sastavljanje preciznog spiska svih troškova Srbije nastalih u cilju sprečavanja širenja krize, kao i ostale elemente aplikacije.

Nakon prijema svih aplikacija, odluku o visini podrške za svaku državu donose Evropski parlament i Savet na preporuku Evropske komisije.

Republika Srbija već je koristila sredstva Fonda solidarnosti Evropske unije tokom 2014. godine za svrhe saniranja štete nastale usled poplava, a tom prilikom je obezbeđeno 60,2 miliona evra.

Izvor: Vebsajt Vlade, 01.05.2020.
Naslov: Redakcija