Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja 2017. godine. Neoporezivi iznos dohotka za 2016. godinu iznosi 2.285.064 dinara. Poreska prijava može se podneti u elektronskom ili u papirnom obliku na Obrascu PPDG – 2R


Građani koji su u 2016. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, u obavezi su da podnesu poresku prijavu do 15. maja 2017. godine.

Međutim, svaki obveznik poreza na dohodak građana može podneti zahtev za odlaganje plaćanja nadležnima u Poreskoj upravi, a tu im mogu produžiti rok do šest meseci. Takav zahtev se mora podneti pre 15. maja.

Neoporezivi iznos dohotka za 2016. godinu iznosi 2.285.064 dinara i jednak je trostrukom iznosu prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2016. godini.

U osnovicu za plaćanje tog poreza spadaju, osim plate, sve vrste honorara, novac zarađen od rentiranja nepokretnih stvari poput stanova, lokala, garaža i slično. Zatim, tu ulaze i novci zarađeni davanjem u zakup pokretnih stvari poput automobila, poljoprivrednih mašina i slično. Novac zarađen od sportskih aktivnosti takođe ulazi u osnovicu – sve premije i primanja.

Osnovica za oporezivanje je progresivna, odnosno svi koji su zaradili više od trostruke plate ili već pomenutih 2.285.064 dinara plaćaju porez po stopi od deset odsto. Ukoliko im je prihod bio veći od šestostrukog iznosa, odnosno 4.570.128 dinara, plaćaju porez od 15 procenata.

Porez se ne plaća na celu sumu već imaju pravo na odbitke: 40 odsto za samog obveznika i po 15 odsto za izdržavane članove porodice. Ove godine to je 304.675 i 114.253 dinara.

Ukupan iznos odbitaka ne može biti veći od 50 odsto dohotka predviđenog za oporezivanje. Tek kada se od zarade oduzmu ti odbici, dobija se suma na koju će se primeniti – računati stopa za oporezivanje.

Obveznik može da bira kako će podneti prijavu – elektronski ili u papirnom obliku. Ukoliko žele da to učine bez odlaska do šaltera, moraju imati kvalifikovan elektronski sertifikat za pristup portalu Poreske uprave "E-porezi". Prijava ide preko obrasca PPDG-2R. Papirna prijava podnosi se filijali Poreske uprave u mestu gde obveznik ima prijavljenu adresu stanovanja.

Izvor: Vebsajt Blic, 28.04.2017.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija