Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Da li se na objekte, za koje je odbijen zahtev za legalizaciju i doneto pravosnažno rešenje o odbijanju, sprovode uslovi, način i postupak ozakonjenja ili se primenjuju odredbe iz čl. 37 i 38 Zakona? Šta u konkretnom slučaju treba dalje da preduzimaju organi lokalne samouprave moje opštine, s napomenom da se u ovom konkretnom slučaju organi lokalne samouprave odavno oglušuju o donošenju zaključka ili rešenja o rušenju objekata?

- Kao vlasnik objekta, možete obavestiti nadležnu građevinsku inspekciju da imate objekat izgrađen bez građevinske dozvole, kako bi isti bio evidentiran i popisan u skladu sa Zakonom. U daljem postupku, organ nadležan za ozakonjenje utvrdiće da li su ispunjeni uslovi u skladu sa novim zakonom i zavisno od toga nastaviti postupak ozakonjenja ili ponovo odbiti zahtev.

* Svojevremeno je objavljen deo iz Zakona o legalizaciji da svi građevinski objekti izgrađeni do 1968. godine ne podležu legalizaciji, jer je tada, avgusta meseca, izašao Zakon o stambenoj izgradnji i da se taj zakon odnosno datum uzima kao granični za legalizaciju. Ja sam januara 1961. podneo zahtev SO Čačak da mi se odobri izgradnja i da građevinska dozvola za poljoprivrednu magazu, polumontažni objekat bez plafona za smeštaj poljoprivednih proizvoda. Na moj zahtev niko nije odgovorio. Izgradio sam zgradu 1966. godine, a 1967. godine izveo geometra i snimio zgradu, što je uredno evidentirano u katastaru. Zgrada od tada ima struju, vodu, kanalizaciju i koristi se za navedene namene. Jedan deo sam kasnije i izdavao u zakup, opet za skladištenje poljoprivrednih proizvoda. Kakav je status te zgrade, jer nemam nikakav papir da je ona legalno izgrađena?

- Ako se radi o objektima koji su izgrađeni na seoskom području do 1973. godine, onda vaš objekat nije predmet ozakonjenja, već je dovoljno da podnesete zahtev nadležnoj službi za katastar nepokretnosti za upis prava svojine, jer u vreme izgradnje za tu vrstu objekata nije bilo potrebno izdavanje građevinske dozvole. Ako objekat nije izgrađen na seoskom području, onda su objekti koje navodite predmet ozakonjenja.

* Objekat u kome sam kupila stan uknjižen je 1990. godine sa glavnim ulazom i tri ulaza za poslovne prostorije. Na ulazu su se nalazila Stambena zadruga i "Solid", koji su koristili taj ulaz za ulazak u svoje prostorije. Oba preduzeća su otišla u stečaj i ja sam kupila, kao treći vlasnik, prostorije Stambene zadruge i svoj stan sam uknjižila sa svom potrebnom dokumentacijom. Sada je prodat i poslovni prostor "Solida". Vlasnik koji je kupio taj prostor tvrdi da je kupio i ceo zajednički ulaz koji se kao takav koristi od 1990. godine. Da li taj vlasnik ima pravo da uknjiži ceo ulaz na svoje ime? U tom ulazu nalazi se strujomer, a i ne postoji neka druga mogućnost da otvorim novi ulaz u svoj stan.

- Predmet kupovine nisu mogle biti zajedničke prostorije, već samo posebni delovi zgrade koji su po nameni stan, poslovni prostor ili garaža. Svaki vlasnik posebnog dela ima pravo da koristi zajedničke delove zgrade, a na zajedničkim delovima su svi vlasnici posebnih delova suvlasnici kao na zajedničkoj, nedeljivoj svojini.

* Godine 2004. sam rekonstruisao pomoćni objekat - šupu. Avgusta 2015. po prijavi komšije, građevinski inspektor je doneo rešenje o rušenju, na koje sam uložio žalbu 4. 11. 2015. godine. U decembru 2015. sam podneo pismeni zahtev za ozakonjenje građevinskom inspektoru. Smatram da je Zakon jasan, tj. građevinski inspektor treba da na terenu popiše moj pomoćni objekat i da u roku od 7 dana od dana evidentiranja donese rešenje, koje potom u roku od 3 dana dostavlja Odeljenju za urbanizam na ozakonjenje. Molim vaš odgovor oko ozakonjenja mog pomoćnog objekta koji je u funkciji moje kuće i ne ugrožava ostale objekte pored kojih je.

- Vaš objekat jeste predmet ozakonjenja u skladu sa Zakonom.

* Kupio sam stan 2009. na Zlatiboru i investitor P.D. iz Beograda se obavezao ugovorom da će ga legalizovati po starom zakonu. Šest godina me je lagao da će to uraditi, a sada se ni ne javlja. Zbog toga sam ja podneo zahtev u decembru 2015. godine, za ozakonjenje po novom Zakonu. Preporučili su mi da podnesem zahtev građevinskoj inspekciji u Čajetini. Inspekcija je izašla, konstatovala i dala nalog za rušenje, a onda dala nalog građevinskoj operativi da izvrši ozakonjenje. Međutim, građevinska operativa traži da uplatim opštinsko opremanje zemljišta, oko 10.000 dinara po kvadratu stana. Kako može opština da me uslovljava tom taksom? Nisu tražili ni dinar od investitora, već od mene, vlasnika tog stana. Inače, on je legalizovao potkrovlje i suteren, a mi u sredini smo nelegalni. Po kojem zakonu oni to rade i da li je to dozvoljeno?

- Pored takse za ozakonjenje, Zakonom nije propisana nijedna druga taksa. Taksa za opremanje zemljišta nije propisana Zakonom. Po Zakonu takođe nije moguće vršiti ozakonjenje posebnih delova, a da pre toga bije doneto rešenje o ozakonjenju cele zgrade. U situaciji koja je navedena, s obzirom na to da je investitor poznat i dostupan, rešenje o ozakonjenju stambene zgrade će glasiti na njegovo ime, ili preduzeća čiji je vlasnik. Tek po pravnosnažnosti tog rešenja, moguće je da se vlasnici pojedinačnih stanova, preko pravnog prethodnika, upišu kao vlasnici na posebnim delovima.

* Sagradio sam porodično-stambeni objekat, lokal u prizemlju i tri stambene jedinice. U toku gradnje odstupio sam od projekta - proširio sam lokal i stambene jedinice. Plaćam naknadu za opremanje od 2006. godine na 240 rata, predao sam projekat izvedenog stanja za čitav objekat. Plaćanjem takse za ozakonjenje mogu li da prestanem sa plaćanjem naknada za opremanje?

- Ugovor koji ste zaključili sa jedinicom lokalne samouprave je važeći i izvršava se do konačne isplate.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 29.04.2016.
Naslov: Redakcija