Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: ZAHTEV ZA REPROGRAM PORESKOG DUGA PODNOSI SE DO 4. JULA 2016. GODINE. PRAVNA LICA I PREDUZETNICI SA PORESKIM DUGOVANJIMA DO DVA MILIONA DINARA MOćI ćE DA IH OTPLATE NA RATE U ROKU OD PET GODINA, UZ MOGUćNOST OTPISA KAMATE REDOVNIM IZMIRIVANJEM OBAVEZA. KOD FIZIčKIH LICA OLAKšICE SE ODNOSE NA POREZ NA DOHODAK GRAđANA, POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, POREZ NA POKLON I NASLEđE, POREZ NA IZDAVANJE NEKRETNINA U ZAKUP KAO I ONAJ ZA IZNAJMLJIVANJE POKRETNIH STVARI VEćE VREDNOSTI, POREZ NA IMOVINU


Poreska uprava počela je 1. aprila 2016. godine da prima zahteve dužnika za reprogram duga na 60 rata. Oni kojima glavni poreski dug na dan 4. mart 2016. godine ne premašuje dva miliona dinara mogu da računaju i na otpis 100 odsto kamate, ukoliko redovno budu namirivali svoje rate. Veliki dužnici, koji su do tog datuma nagomilali više od dva miliona poreskog duga, moći će da računaju samo na otpis polovine kamate.

Sudeći po zahtevima za reprogram koje građani podnose poreznicima, najveći dug je za - porez na oružje i porez na imovinu. Prvi se naplaćuje na republičkom nivou, dok drugi porez predstavlja prihod opština i gradova. I dok se na lokalu građani stidljivo prijavljuju za reprogram nagomilanog duga, koji će moći da plate na najviše 60 rata, na nivou centralne Poreske uprave samo za prve dve nedelje aprila pristiglo je gotovo 8.000 zahteva.

- Poreska uprava Republike Srbije je u periodu od 1. aprila do 18. aprila 2016. godine primila 7.927 zahteva za odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga u iznosu do dva miliona dinara - rečeno je u PU. - Najviše zahteva, 3.865, podneli su građani. Prema broju podnetih zahteva slede preduzetnici: 3.316, a potom preduzeća sa 379 i poljoprivrednici sa 367 podnetih zahteva.

Građani, po rečima poreznika, najčešće podnose zahtev za odlaganje duga po osnovu poreza na registrovano oružje. Preduzetnici u najvećem broju slučajeva traže odlaganje plaćanja duga za poreze na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a poljoprivrednici takođe za neplaćene doprinose.

- Zahtevi preduzeća najčešće se odnose na odlaganje duga po osnovu objedinjene naplate poreza i doprinosa - ukazuju u PU.

Zahtevi za reprogram poreskog duga mogu da se podnose do 4. jula 2016. godine. Na koliko će tačno rata biti odobreno plaćanje reprograma, utvrđivaće poreznici za svaki konkretan slučaj. Osim ekonomske sposobnosti dužnika, na broj rata koji može da se kreće od 30 do 60, utiče i visina ukupnog duga.

Za pravna lica:

do 100.000 dinara - najviše 30 rata;

od 100.001 do 500.000 dinara - najviše 40 rata;

od 500.001 do 1.000.000 dinara - najviše 50 rata;

preko 1.000.001 dinara - najviše 60 rata.

Za preduzetnike:

do 100.000 dinara - najviše 30 rata;

od 100.001 do 200.000 dinara - najviše 40 rata;

od 200.001 do 300.000 dinara - najviše 50 rata;

preko 300.001 dinara - najviše 60 rata.

Za fizička lica:

do 50.000 dinara - najviše 30 rata;

od 50.001 do 100.000 dinara - najviše 40 rata;

od 100.001 do 200.000 dinara - najviše 50 rata;

preko 200.001 dinara - najviše 60 rata.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. V. N., 28.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija