Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NALED: TRI KLJUčNA ZADATKA ZA NOVU VLADU RS SU NASTAVAK I NADOGRADNJA ZAPOčETIH REFORMI, KAO I POKRETANJE REFORMI U ONIM OBLASTIMA GDE JOš NISU POKRENUTE, PRE SVEGA U ZDRAVSTVU, OBRAZOVANJU I POLJOPRIVREDI


Predsednica Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Ana Brnabić, poručila je da nova Vlada Republike Srbije mora imati kapacitet za tri ključna zadatka:

  • nastavak započetih reformi,
  • nadogradnja reformi i
  • pokretanje reformi u onim oblastima gde još nisu pokrenute, pre svega u zdravstvu, obrazovanju i poljoprivredi.

Ona je navela da su u prethodnom periodu započete ozbiljne reforme, te da se to najbolje vidi u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014), koji vodi ka dinamičnijem tržištu rada, te u Zakonu o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014), koji je rešio jedan od najvećih problema investitora, malih i srednjih preduzeća i građana, a to je izdavanje građevinskih dozvola u što kraćem roku.

Takođe, dodaje, 30. aprila 2016. godine započela je puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015).

Govoreći o neophodnom kapacitetu nove Vlade Republike Srbije za naredne korake, ona je objasnila da je, na prvom mestu, potrebno da se nastave započete reforme i osigura njihova puna implementacija.

Vlada, međutim, mora da ima kapacitet da pokrene reforme u oblastima, gde još nisu pokrenute - pre svega u zdravstvu, obrazovanju i poljoprivredi.

"Što se tiče nas, nadamo se da će nova Vlada ponovo biti otvorena za saradnju sa NALED-om i sa organizacijama civilnog društva i privrede. Nama će u fokusu biti, a to ćemo i predložiti Vladi, dalje unapređenje konkurentnosti i napredovanje Srbije na Duing biznis listi Svetske banke", rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, završen je prvi izveštaj o reformama koji je prosleđen Svetskoj banci, kao i da se nastavljaju konsultacije za izveštaj Duing biznis 2017, koji će izaći u novembru 2016. godine.

"Nastavićemo da radimo na elektronskim servisima, jer je to važno za stabilnije predvidljivije i transparentnije poslovanje. Nastavićemo da radimo i na suzbijanju sive ekonomije i nelegalne trgovine. To vidimo kao prioritet reformi koje su započete, a došle su na red za implementaciju", rekla je ona.

Brnabić je istakla da novu Vladu Republike Srbije očekuju veliki izazovi, poput dodatnog unapređenja poslovnog ambijenta, reforme sistema finansiranja zdravstvene zaštite, suzbijanja sive ekonomije, što su kompleksne oblasti, a sledi i reforma javnih preduzeća i privatizacija.

Kritikovala je praksu usvajanja zakona po hitnoj poceduri, bez adekvatnih analiza o tome kakve će efekte imati neki propis po građane i privredu.

 NALED smatra, dodala je, da je važno da Vlada Republike Srbije nastavi da radi na modelu javno privatnih partnerstava, jer je to mogućnost za manje trošenje novca iz budžeta lokalnih samouprava, a ujedno i za lokalni razvoj.

Brnabić i od nove Vlade Republike Srbije očekuje da bude otvorena za saradnju sa organizacijama civilnog društva i privrede.

Na ideje o većem broj eksperata u Vladi Republike Srbije, Brnabić ukazuje da zna mnoge političare koji su eksperti, a i eksperte koji su to samo u teoriiji, dok nemaju praktična znanja, te da je najvažnije da u Vladi sede ljudi koji su efikasniji, koji su proaktivni, a najmanje birokrate.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija