Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU GRANIČNIH VREDNOSTI GODIŠNJE POTROŠNJE ENERGIJE NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KOJA PRIVREDNA DRUŠTVA SU OBVEZNICI SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA, GODIŠNJIH CILJEVA UŠTEDE ENERGIJE I OBRASCA PRIJAVE O OSTVARENOJ POTROŠNJI ENERGIJE: PRAVNA LICA KOJA TROšE VIšE OD 30.000 KILOVAT-čASOVA GODIšNJE, JAVNA PREDUZEćA I LOKALNE SAMOUPRAVE SA VIšE OD 20.000 STANOVNIKA U OBAVEZI SU DA ZAPOSLE STRUčNJAKA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST. MENADżERI MORAJU DA IMAJU DIPLOMU TEHNIčKOG FAKULTETA, ALI I DA ZAVRšE OBUKU KOJA ćE KOšTATI OKO 40.000 DINARA


Sva javna preduzeća moraće tokom maja meseca da zaposle energetskog menadžera kako bi počela da štede na potrošnji struje, gasa, mazuta i drugih energenata. Ovu obavezu, prema novoj Uredbi o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) Ministarstva rudarstva i energetike, imaju i sve druge firme koje troše više od 30.000 kilovat-časova godišnje, kao i opštine sa više od 20.000 stanovnika. Menadžeri moraju da imaju diplomu tehničkog fakulteta, ali i da završe obuku koja će firme koštati oko 40.000 dinara.

Iako lokalne samouprave strepe da neće moći da zaposle posebnog radnika koji će da se bavi samo energetskom efikasnošću, stručnjaci kažu da bi uštede na lokalu mogle da budu i do 40 odsto. Tako bi se zapošljavanje - više nego isplatilo.

Na listi kompanija koje će morati da angažuju stručnjaka za uštedu energije su sve toplane, aerodromi, "Putevi Srbije", pošte, Narodna banka Srbije, ali i brojne privatne firme. Proračuni govore da će se na taj način obuhvatiti oko 70 odsto ukupne industrijske proizvodnje u Srbiji.

- 9. marta 2016. godine na snagu je stupila Uredba koja obavezuje sva javna preduzeća da zaposle energetskog menadžera - kaže Ljubinko Savić iz Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije. - Imaju dva meseca da to i urade, a Ministarstvu će morati da šalju godišnje izveštaje.

U većini opština ili preduzeća neće biti potrebe da se zaposli novi kadar, već će ovaj posao moći da radi neko od tehničkog osoblja, ali uz uslov fakultetske diplome i stečenog sertifikata. Mašinski fakultet će sredinom godine organizovati obuku za energetske menadžere, koja će koštati između 40.000 i 45.000 dinara.

Uštede koje se očekuju su na izolaciji prozora i vrata, obnovi fasade i uvođenju obnovljivih izvora. Sličan sistem već postoji u Šapcu i Vrbasu.

Firme koje su veliki potrošači energenata već uveliko imaju celokupne timove koji se bave energetskom efikasnošću. Uštede struje, gasa, mazuta im omogućavaju da im gotov proizvod bude konkurentniji na tržištu.

Menadžer energetske efikasnosti, prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013), ima obavezu da prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije firme, priprema programe i planove, predlaže mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i učestvuje u njihovoj realizaciji. Jedan od glavnih poslova jeste i da se stara o pripremi godišnjeg izveštaja koji bi trebalo da dostavi Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B. - M. L. J.,03.05.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija