Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE: €� U PERIODU OD MAJA DO JUNA MESECA BIćE ODRżANI RADNI SASTANCI RESORNIH MINISTARA I čLANOVA SAVETA SA NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA NA TEMU I PO PLANU KOJI PREDLOżI KOORDINACIJA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA €�


Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, izjavila je da Srbija danas sa ponosom može da istakne da predstavlja multietničku zajednicu u kojoj živi približno 30 nacionalnih zajednica, kojima su, uz poštovanje najviših međunarodnih standarda, Ustavom garantovana manjinska prava.

Udovički je na konstitutivnoj sednici Saveta za nacionalne manjine poručila da različite nacionalne zajednice, sa matičnom državom ili bez nje, različite veličine i specifičnosti, uživaju pravo na sopstveni identitet i kulturnu samoupravu.

Naša zemlja danas sa ponosom može da kaže da je prevazišla najveće izazove složenog nasleđa multietničkih konflikata, navela je ona i dodala da će Savet, koji se sastao nakon šest godina, učiniti sve da obezbedi zaštitu prava i interesa koje smo kao društvo prepoznali kao posebne.

"Ovaj proces", kako je naglasila, "podrazumeva promenu odnosa države prema nacionalnim manjinama, ali i promenu odnosa predstavnika nacionalnih manjina prema državi".

On podrazumeva uspostavljanje dijaloga sa jasno postavljenim okvirima, odnosno puno uvažavanje države Srbije, uz puno uvažavanje kulturne autonomije i identiteta pripadnika nacionalnih manjina, ukazala je Udovički.

Na sednici je zaključeno da se od maja do juna održe radni sastanci resornih ministara i članova Saveta sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Teme i plan sastanaka predložiće novoformirana Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina, u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Sednici je predsedavala Udovički, dok su u njenom radu učestvovali i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.

Doprinos radu ovog skupa pružili su i državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, predstavnici 20 nacionalnih saveta, kao i Savez jevrejskih opština Srbije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.4.2015.