Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE: Narodna skupština da objasni zašto prilikom izbora zamenika javnog tužioca, nisu izglasani kandidati predloženi od strane Državnog veća tužilaca


Uzimajući u obzir nedavno glasanje Narodne skupštine RS za prvi izbor zamenika javnog tužioca u javnim tužilaštvima na teritoriji Republike Srbije, važno je osvrnuti se na određene zahteve koje Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije zastupa od osnivanja, gde je između ostalog, jedan od njihovih ciljeva borba za nezavisnost i samostalnost sudske vlasti, kao i samostalnost javnotužilačke funkcije.

Nužnost gore pomenutih načela nije potrebno posebno naglašavati ili opravdavati u krugovima pravnika. Međutim, ne ulazeći ni u konkretne propise pojedinih država, kao ni u propise naše zemlje, iz Udruženja naglašavaju nužnost nezavisnosti koja mora pratiti sudije, te samostalnost, koja sa druge strane, mora pratiti javne tužioce i njihove zamenike.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika je stava da nezavisnost i samostalnost mora doći do izražaja ne samo u načinu rada i donošenju odluka, nego naročito i u izboru ovih lica na javne funkcije. Naime, kako se Ustavi slobodnih demokratskih država bez izuzetka izjašnjavaju za transparentan izbor sudija, odnosno javnih tužilaca, pitanje koje Udruženje postavlja jeste, kako se dogodilo da u zemlji koja se formalno zalaže za nezavisnost sudija i samostalnost javnih tužilaca zakonodavna vlast, koristeći svoju nadležnost prilikom izbora zamenika javnog tužioca, suprotno Ustavnim i zakonskim načelima ne izglasa dva predložena kandidata od strane Državnog veća tužilaca, bez ikakvog obrazloženja svojih odluka. Ovim se uočava da su načela kojima je zagarantovana nezavisnost i samostalnost očigledno samo ustavna garancija, koja nije uočljiva u ponašanju zakonodavne vlasti prema sudskoj u praksi. Kako je pretpostavka da je Državno veće tužilaca, koje je obavljalo razgovor sa kandidatima vlasno da donosi odluku o tome koji kandidati imaju najbolja svojstva i sposobnost za obavljanje poziva, postavlja se pitanje kako je Narodna skupština bez obrazloženja utvrdila suprotno.

Kako Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika smatra da načelo samostalnosti nije samo zahtev Ustava demokratskih država, već je i osnovno načelo Evropske konvencije, pozivaju poslanike u Narodnoj skupštini, kao predstavnike građana naše zemlje, da, u skladu sa ovlašćenjima koje imaju, daju obrazloženje za svoje odluke.

Izvor: Vebsajt Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, 22.03.2018.
Naslov: Redakcija