Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O PLANU RAZVOJA PRENOSNOG SISTEMA RS ZA PERIOD 2017-2026. GODINA: Konsultacije se sprovode do 28. aprila 2017. godine


Agencija za energetiku Republiku Srbije objavila je 31.3.2017. godine javne konsultacije o Planu razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period 2017-2026. godina, koji je Agenciji dostavio operator prenosnog sistema EMS A.D.

Javne konsultacije o ovom predlogu desetogodišnjeg plana razvoja prenosnog sistema se sprovode do 28. aprila 2017. godine.

U skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014) operator prenosnog sistema svake godine donosi desetogodišnji plan razvoja prenosnog sistema i dostavlja ga Agenciji na saglasnost. U sklopu procedure za davanje saglasnosti, Agencija organizuje javne konsultacije o planu.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu na adresu: aers@aers.rs.

Izvor: Vebsajt Agencija za energetiku, 31.03.2017.
Naslov: Redakcija