Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Primena pojedinih delova Akcionog plana za Poglavlje 23 kasni, a u Ministarstvu pravde tvrde da ih nije moguće sprovesti bez ustavnih promena. EU u poslednjem izveštaju o napretku, preporučuje da se iz Ustava RS izbaci deo koji Narodnoj skupštini RS daje nadležnost da imenuje nosioce pravosudnih funkcija, kako bi oni bili nezavisniji. Dodatni problem pravosuđa je i nedovoljna efikasnost


Akcioni plan za pregovaračko Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe, usvojen je pre skoro godinu dana. Primena nekih njegovih delova kasni, a u Ministarstvu pravde tvrde da ih koči Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), jer bez ustavnih promena pojedine odredbe Akcionog plana nije moguće sprovesti.

Jedno od najtežih u pregovorima sa Evropskom unijom (EU) - poglavlje o pravosuđu i osnovnim pravima - otvoreno je pre devet meseci. A poslednja informacija sa kraja prošle godine kaže da se 70 odsto onog što je predviđeno Akcionim planom za to Poglavlje sprovodi.

"Mislim da se Akcioni plan dobro sprovodi u značajnom procentu. Perfekcije nema, stopostotnog sprovođenja, na žalost, nema", kaže pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.

Nema, između ostalog, i zbog toga što je aktuelni Ustav koči primenu nekih delova Akcionog plana. Pa nam tako EU i u poslednjem izveštaju o napretku, preporučuje da iz Ustava izbacimo deo koji Narodnoj skupštini daje nadležnost da imenuje nosioce pravosudnih funkcija - kako bi oni bili nezavisniji.

"Vi imate situaciju da su Ustavom propisani detalji izbora i načina funkcionisanja Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Bez tih promena, i Ustavni sud je to rekao i Venecijanska komisija, bez promene Ustava mi ne možemo da menjamo ono što smo došli do zaključka da bi trebalo da se menja", kaže Backović.

Ali, nije samo Ustav prepreka na putu ka boljem pravosuđu. I dalje mu se zamera da je nedovoljno efikasno.

"Mi nemamo dovoljno sudskog osoblja, nemamo dovoljno zapisničara. Moram da kažem da je broj sudija nedovoljan, bez obzira na sve analize koje pokazuju da ih je više, a to važi i za tužioce", izjavila je sudija Vrhovnog kasacionog suda Ljubica Milutinović.

Neefikasnost, nedovoljna nezavisnost i ostale boljke srpskog pravosuđa ne bi bile rešene čak i da smo štiklirali sve stavke iz Akcionog plana, veruju u Transparentnosti Srbija. Zato što su mere u Akcionom planu nedovoljno ambiciozne.

"Šansa evropskih integracija se dešava samo jednom i ako je sada ne iskoristimo tako što ćemo postići maksimalističke ciljeve, dakle najviše moguće, a ne neki najniži cilj da bi nas samo primili u EU, ako to ne učinimo neće nam se ta šansa ponovo javiti", smatra Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.

Nenadić kaže da nam samo usvajanje zakona iz Akcionog plana ne znači mnogo, sve dok nema jasnog pravila da sve što je u zakone upisala vlast striktno poštuje.

Izvor: Vebsajt N1, Emina Kovačević, 31.03.2017.
Naslov: Redakcija