Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROJEKAT SVETSKE BANKE: U REPUBLIčKOM GEODETSKOM ZAVODU POčINJE SA RADOM 215 SLUżBENIKA GEODETSKE I PRAVNE STRUKE, SA CILJEM DA U ROKU OD GODINU DANA REšE SVE ZAOSTALE PREDMETE U KATASTRU


U Republičkom geodetskom zavodu u ponedeljak, 4. aprila 2016. godine, počinje sa radom 215 službenika geodetske i pravne struke. Oni imaju zadatak da u narednih godinu dana reše sve zaostale predmete u katastru.

Novi stručnjaci su raspoređeni na celoj teritoriji Srbije, u najopterećenijim službama za katastar nepokretnosti. Na ovaj način biće rešeni dugogodišnji problemi, a građani čiji su predmeti i po nekoliko godina bili nerešeni, konačno će moći da odahnu.

Rešavanje zaostalih predmeta i uspostavljanje jasnih imovinsko pravnih odnosa ubrzaće dinamiku tržišta nepokretnosti i ukloniti uzrok korupcije u RGZ, na taj način biće ostvaren projektovani cilj nulte tolerancije na korupciju. Investitorima će to omogućiti sigurna ulaganja u građevinsku delatnost i doprineti daljem ekonomskom razvoju.

U toku aprila 2016. godine biće angažovano još 20 katastarskih eksperata pravnika koji će rešavati žalbene drugostepene predmete.

Pored ovih mera u toku je reorganizacija i tehnološko jačanje RGZ-a.

Proteklog meseca isporučeno je 80 brzih skenera i oko 200 radnih stanica. Uz nove zaposlene i implementaciju elektronske pisarnice, to doprinosi ostvarivanju boljih rezultata u efikasnosti, transparentnosti i pouzdanosti katastarske evidencije.

Izvor: Vebsajt Novosti, VN, 02.04.2016.
Naslov: Redakcija