Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: KORISNIčKO UPUTSTVO ZA PODNOšENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAčUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUćIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIčKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA €� PP OPO


Poreska uprava objavila je korisničko uputstvo namenjeno poreskim obveznicima - fizičkim licima, koji obračunavaju porez i pripadajuće doprinose samoooporezivanjem i Poreskoj upravi podnose poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Korisničko uputstvo možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 30.03.2016.