Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


INSTRUKCIJE ZA OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2013. GODINU: • Rok za podnošenje poreske prijave je do 15. maja 2014. godine

KOMENTAR NOVOG REŠENJA O UTVRĐIVANJU PREVODA KONCEPTUALNOG OKVIRA ZA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE I OSNOVNIH TEKSTOVA MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA, ODNOSNO MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 35/2014 • Primena od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •

Izvor: Paragraf Lex