Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: POSLEDICE PRESTANKA REDOVNOG IZMIRIVANJA TEKUĆIH OBAVEZA TOKOM PERIODA MIROVANJA PORESKOG DUGA - Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga: član 5
  • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA HORGOŠ, BATROVCI I PREŠEVO U PERIODU OD 1.4.2014. DO 30.9.2014. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: član 66
Izvor: Paragraf Lex