Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 46/2013, 83/2013, 113/2013, 115/2013 - ispr., 34/2014 i 37/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA I UTVRĐIVANJE NAČINA STAVLJANJA TEHNOGENIH MINERALNIH SIROVINA U EKONOMSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNE KOMORE KOSOVA I METOHIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • ODLUKA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE ČLANOVA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010, 46/2013 - sporazum, 74/2013 - sporazum, 97/2013 - sporazum i 37/2014 - sporazum)
 • PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2014 i 37/2014 - ispr.)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2012, 41/2013, 36/2014 i 37/2014 - ispr.)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • PROTOKOL O SARADNJI - SOKOJ I ANEM ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA APRIL, MAJ I JUN 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • STATUT STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2007, 85/2008 i 37/2014)
 • ZAKLJUČAK O OBRAZOVANJU STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 1/2014)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2014)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA, ULICA, JAVNIH POVRŠINA, ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE, ZIMSKA SLUŽBA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2014)
 • PROGRAM UREĐENJA, OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2014)
 • PROGRAM ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2014)
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU I KORIŠĆENJU REGIONALNOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJAMA GRADA ŠAPCA I GRADA SREMSKE MITROVICE SA SPORAZUMOM ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2011 i 1/2014)
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2014)
Izvor: Paragraf Lex