Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Zakon ne prepoznaje osobe koje su preživele seksualno nasilje u oružanim sukobima kao civilne žrtve rata


Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica ne prepoznaje osobe koje su preživele seksualno nasilje u oružanim sukobima kao civilne žrtve rata, zbog čega su se njegovom usvajanju protivili Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Fond za humanitarno pravo, apelujući na članice Ženske parlamentarne mreže, da glasaju protiv Predloga zakona.

Kako se ukazuje u saopštenju ovih nevladinih organizacija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastavlja sa ranije ustanovljenom praksom predlaganja zakona kojima se diskriminišu žene, deca i ostale ranjive kategorije stanovništva.

"Naime, definicija civilnih žrtava rada koja je navedena u Nacrtu zakona isključuje širok krug žrtava rata koja nisu pretrpela telesno oštećenje od 50 odsto, pre svega osobe koje su preživele ratno silovanje, s obzirom na to da su najčešće posledice ovog zločina prevashodno psihološke prirode. Smatramo da narodne poslanice, nakon usvajanja izmena izbornog zakona po kome će u narednom sazivu biti 40 odsto manje zastupljenog pola, duguju da građankama Srbije pokažu da imaju snagu i volju da glasaju suprotno volji političkih partija kojima pripadaju", navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Danas, J. D., 28.02.2020.
Naslov: Redakcija