Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU: Zakonom se uređuju uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine za koju ono ne može da dokaže da je steklo na zakonit način


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu kojim se uređuju uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine za koju ono ne može da dokaže da je steklo na zakonit način.

Prethodni postupak za utvrđivanje vrednosti imovine biće pokrenut, kako je navedeno u Zakonu, na osnovu prijave drugog organa ili po inicijativi fizičkog ili pravnog lica Jedinica Poreske uprave utvrđivaće uvećanje imovine na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, pravnih ili fizičkih lica i upoređivaće ih sa prijavljenim prihodima u određenom periodu.

Jedinica Poreske uprave pokretaće postupak kontrole, ako u prethodnom postupku učini verovatnim da u najviše tri uzastopne kalendarske godine u kojima fizičko lice ima uvećanje imovine, postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda koja je veća od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na poslednji dan kalendarske godine.

Zakonom je propisano da jedinica Poreske usprave utvrđuje poseban porez za ceo period kontrole, primenom stope ovog poreza od 75 odsto na poresku osnovicu koja je utvrđena prema ovom Zakonu.

Izvor: Vebsajt N1, 29.02.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija