Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2019. GODINI: Primena Odluke počinje 8. marta 2019. godine


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 27. februara 2019. godine usvojila Odluku o izmeni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019).

Ovom Odlukom izvršene su sledeće izmene:

- U tački 2. stav 1. Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018) za robu iz tarifne oznake 1517 90 99 00 izmenjeno je naimenovanje, dodavanjem tarifnog broja 2104 u tekstu eh naimenovanja.

- Stav 3. iste tačke izmenjen je novim tekstom koji glasi:

"Za robu iz stava 1. ove tačke iz tarifne oznake 1517 90 99 00 namenjenu potrebama konditorske industrije, za proizvodnju i pripremu nudli i za proizvodnju supa i za robu iz tar. oznaka 2103 90 90 10 i 2103 90 90 90 namenjenu za proizvodnju i pripremu nudli, uvoznik podnosi carinskom organu izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije, za proizvodnju i pripremu nudli, odnosno za proizvodnju supa."

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" i u primeni je od 8. marta 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 01.03.2019.