Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: PREDLOżENO RASPUšTANJE NARODNE SKUPšTINE RS I RASPISIVANJE VANREDNIH PARLAMENTARNIH IZBORA


Predsednik Vlade Republike Srbije je, 3. marta 2016. godine, na osnovu člana 109 stav 1 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), uputio Predlog predsedniku Republike Srbije da raspusti Narodnu skupštinu Republike Srbije i raspiše izbore za narodne poslanike.

Prema Zakonu o predsedniku Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 111/2007), šef države je dužan da u roku od 72 sata donese ukaz kojim, na obrazložen predlog Vlade Republike Srbije, raspušta Narodnu skupštinu ili da Vladu Republike Srbije i javnost obavesti o tome da ne prihvata predlog Vlade Republike Srbije. Prihvatanjem predloga Vlade Republike Srbije, stiču se uslovi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Parlament koji je raspušten obavlja samo tekuće i neodložne poslove, određene zakonom. I Vlada kojoj je prestao mandat može obavljati samo tekuće poslove, određene Zakonom o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), a parlamentu ne može predlagati zakone, niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Istovremeno, Vlada nakon što joj prestane mandat, do izbora novog kabineta ne može postavljati državne službenike na položaj u organima državne uprave, a pri vršenju osnivačkih prava Srbije može jedino imenovati ili davati saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora i članova upravnog i nadzornog odbora.

 Vlada Republike Srbije je na istoj sednici razrešila direktora Javnog preduzeća (JP) "Elektroprivreda Srbije", Aleksandra Obradovića, sa te dužnosti.

Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je predviđen u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava.

Doneta je Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, čime su ispunjeni svi uslovi za raspodelu sredstava i dalju podršku savetima nacionalnih manjina. Za Budžetski fond za nacionalne manjine biće opredeljeno 1,8 miliona dinara, a ta sredstva će biti raspodeljena nakon raspisivanja javnog konkursa.

Uredbom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi, način i postupak raspodele sredstava, po Programu koji donosi ministar, na predlog Saveta za nacionalne manjine, u čijem sastavu su i nacionalni saveti. Propisano je i da pravo učešća na konkursu imaju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina i organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Srbije, kao i zadužbine, fondacije, konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija. Postupak dodele sredstva sprovodiće konkursna komisija.

Vlade Republike Srbije usvojila je i Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, Tanjug, 03.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija