Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKGO: OBJAVLJEN PRIRUčNIK ZA SPROVOđENJE LOKALNIH IZBORA SA MODELIMA AKATA


Nastojeći da unapredi kvalitet lokalne demokratije, unapređivanjem kvaliteta lokalnih demokratskih procedura, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije odlučila se da izradi i objavi priručnik za sprovođenje lokalnih izbora.

Izrada priručnika poverena je grupi stručnjaka sa praktičnim i naučnim poznavanjem izborne problematike. Stavovi izneti u priručniku formulisani su i proveravani u širokoj razmeni mišljenja, kroz sedam rasprava održanih širom Srbije, u kojima su učestvovali sekretari, članovi i predsednici izbornih komisija iz velikog broja jedinica lokalne samouprave.

Priručnik sadrži niz korisnih informacija i opisuje tok izbornog procesa od raspisivanja izbora do konstituisanja gradskih i opštinskih skupština. Objašnjava prava i obaveze pojedinih aktera i upozorava na najčešće greške i propuste uočene u dosadašnjoj izbornoj praksi. Sastavni deo priručnika su i brojni modeli dokumenata, odluka, rešenja, žalbi i sl. koji mogu biti od koristi učesnicima izbornog procesa.

Priručnik je prvenstveno namenjen članovima i sekretarima opštinskih i gradskih izbornih komisija, kao i njihovim zamenicima. Biće međutim koristan i političkim strankama, koalicijama i grupama građana kao subjektima koji podnose liste kandidata, samim kandidatima, organizacijama koje se bave posmatranjem izbora, medijima i građanima koji žele da se detaljnije obaveste o izbornim procedurama, kao i svim ostalim učesnicima i posmatračima izbornog procesa na lokalu.

Priručnik nije izvor izbornog prava, nego pomoćno sredstvo. Priručnik je prvi pokušaj da se na ovakav način pomogne učesnicima izbornog procesa u doslednoj primeni izbornog prava.

Priručnik možete preuzeti ovde.

Modeli akata:

 1. Prilog 1 - Model poslovnika OIK.doc
 2. Prilog 2 - Ogledni rokovnik
 3. Prilog 3 - Ob 1 izborna lista
 4. Prilog 4 - Ob 2 ovlašćenje da se podnese izborna lista
 5. Prilog 5 - Ob 3 saglasnost nosioca izborne liste
 6. Prilog 6 - Ob 4 izjava o prihvatanju kandidature
 7. Prilog 7 - Ob 5 spisak birača koji podržavaju izbornu listu
 8. Prilog 8 - Ob 6 izjava birača
 9. Prilog 9 - Ob 7 rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste
 10. Prilog 10 - Ob 8 glasački listić
 11. Prilog 11 - Ob 9 kontrolni list
 12. Prilog 12 - Ob 10 potvrda za glasanje van biračkog mesta
 13. Prilog 13 - Ob 11 zapisnik o radu biračkog odbora
 14. Prilog 14 - Model rešenja o proglašenju izborne liste PO PODNOŠENJU
 15. Prilog 15 - Model rešenja o odbacivanju izborne liste
 16. Prilog 16 - Model zaključka radi otklanjanja nedostataka izborne liste
 17. Prilog 17 - Model rešenja o proglašenju izborne liste PO ZAKLJUČKU
 18. Prilog 18 - Model rešenja o odbijanju proglašenja izborne liste
 19. Prilog 19 - Model rešenja o utvrđivanju položaja stranke nacionalne manjine
 20. Prilog 20 - Model rešenja o odbijanju predloga za utvrđivanje položaja stranke nacionalne manjine
 21. Prilog 21 - Model rešenja o ispunjenju uslova za prošireni sastav
 22. Prilog 22 - Model rešenja o neispunjenju uslova za prošireni sastav
 23. Prilog 23 - Model rešenja o ispunjenju uslova za prošireni sastav MANJINSKE LISTE
 24. Prilog 24 - Model rešenja o neispunjenju uslova za prošireni sastav MANJINSKE LISTE
 25. Prilog 25 - Model rešenja o imenovanju člana i zamenika člana u prošireni sastav OIK
Izvor: Vebsajt SKGO, 03.03.2016.
Naslov: Redakcija