Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: SEDNICA SKUPšTINE GRADA 7. MARTA 2016. GODINE - NA DNEVNOM REDU PREDLOG GENERALNOG URBANISTIčKOG PLANA BEOGRADA, PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANJU ROBNIH REZERVI GRADA BEOGRADA


Predsednik Skupštine grada Beograda zakazao je za ponedeljak, 7 mart 2016. godine, u 10 časova sednicu Skupštine grada, koja će se održati u zgradi Gradske uprave na Trgu Nikole Pašića 6, sala 10 u prizemlju.

Odbornici će raspravljati o:

 • Predlogu generalnog urbanističkog plana Beograda,
 • Predlogu plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, celine I – XIX, kao i
 • nekoliko planova detaljne regulacije od značaja za Grad.

Na dnevnom redu će biti i:

 • Izveštaj o realizaciji programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za period od 1. januara do 31. decembra 2015. godine,
 • Predlog izmene i dopune programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu,
 • Predlog izmene i dopune programa obnove objekata javne namene na teritoriji grada Beograda,
 • Informacija o aktivnostima organa Grada Beograda za realizaciju ulaganja u projektima od značaja za grad Beograd,
 • Predlog odluke o obrazovanju robnih rezervi grada Beograda.
 • Predlogu odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu,
 • Predlog odluke o podizanju spomen-obeležja Jeleni Šantić,
 • Predlog rešenja o obrazovanju odbora za podizanje spomen-obeležja Jeleni Šantić,
 • Predlog programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Beograda.

Po skraćenom postupku odlučivaće se o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, kao i članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 03.03.3016.
Naslov: Redakcija