Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠEN BILATERALNI SKRINING ZA PREGOVARAČKA POGLAVLJA 14 -TRANSPORTNA POLITIKA I 21-TRANSEVROPSKE TRANSPORTNE MREŽE


Pravna baza Paragraf Lex

Održavanjem bilateralnog skrininga za pregovaračka poglavlja 14 - Transportna politika i 21 - Transevropske transportne mreže, u Briselu, uokviren je proces skrininga za predmetna poglavlja.

Prilikom sastanka eksplanatornog skrininga, koji je održan od 16. do 18.12.2014., u Briselu, Evropska komisija je predstavila politike i standarde u oblasti kopnenog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, kao i transevropskih transportnih i komunikacionih mreža.

Sastanak bilateralnog skrininga održan je u periodu od 24. do 26. februara 2015. godine. Delegacija Republike Srbije predvođena predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, uz učešće svih relevantnih institucija, predstavila je nacionalni zakonodavni okvir i stepen trenutne usklađenosti sa pravnim tekovinama iz oblasti transporta/transevropskih transportnih mreža, kao i okvirne planove koje Republika Srbija ima za naredni period. Istovremeno, prestavljen je stepen razvoja projekata u oblasti transevropskih transportnih mreža i dat prikaz zahtevanog restrukturiranja kompanija iz oblasti transporta sa precizno definisanim rokovima za realizaciju predviđenih aktivnosti.

U okviru pripreme za bilateralni skrining, predstavnici Republike Srbije dostavili su pripremni materijal Evropskoj komisiji. Tom prilikom prosleđen je veliki broj prezentacija (41), kao i tekstovi relevantnih zakonskih i podzakonskih akata na engleskom jeziku.

Na osnovu dokumenata i informacija datih od strane Srbije na skriningu, Evropska komisija će izraditi Izveštaj o skriningu za poglavlja 14 i 21, na osnovu kojih će biti započete aktivnosti na pripremi pregovaračke pozicije. Time će formalno biti završen proces skrininga i stvoreni uslovi za otvaranje pregovora za predmetna poglavlja, u okviru procesa pregovora, koji je započet na prvoj međuvladinoj konferenciji održanoj 21. januara 2014.

Izvor: Redakcija, 03.03.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print