Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA FEBRUAR


Pravna baza Paragraf Lex

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije, za 18 radnih dana u februaru, realizovano je ukupno 14,2 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 27,1%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,4 miliona, ili 72,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 791.723, od čega se 577.123 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 214.600 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 2.521,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 27,5 milijardi dinara, ili 1,1% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 140,1 milijardu dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 10.050 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100 odsto.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 2.798 plaćanja, u vrednosti od 21.664.762,78 evra. I ovaj sistem je radio bez zastoja, uz raspoloživost od 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 03.03.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print