Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN PROTOKOL O IMPLEMENTACIJI PRAVILNIKA O PRENOSIVOSTI BROJA U JAVNIM TELEFONSKIM MREŽAMA NA FIKSNOJ LOKACIJI


Republička agencija za elektronske komunikacije i operatori koji pružaju usluge elektronskih komunikacija putem javnih fiksnih telefonskih mreža potpisali su Protokol o implementaciji Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011). Cilj potpisivanja ovog akta je međusobno usaglašavanje procedura u vezi sa administrativnim pitanjima koja se mogu javiti u postupku prenosa broja.

Protokol su potpisali direktor Republičke agencija za elektronske komunikacije i predstavnici operatora:

- Telekom Srbija a.d,

- Telenor d.o.o,

- Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o,

- IKOM d.o.o,

- Invest Inženjering d.o.o,

- Beogrid d.o.o,

- Knight Development Support,

- JET TV

Od 3. do 21. februara uspešno je obavljeno testiranje komutaciono-signalizacione mreže između Telekoma Srbija i Telenora, SBB-a i Orion telekoma, a do kraja meseca se očekuje završetak testiranja sa ostalim operatorima i početak pružanja usluge prenosa broja u fiksnim mrežama.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 3.3.2014.